www.bewustontwaken.nl

wereldnieuws bewust bekeken

Een andere grote pijler van Agenda2030 is Populatiebeheer. Dat gaat over de bevolking in de gaten houden, bepalen waar mensen kunnen gaan, welk gedrag aanvaardbaar is, het maximale bevolkingsaantal en wie zich mag voortplanten (eugenetica). Populatiebeheer in een technocratie is een toezichtmaatschappij die alle acties, verplaatsingen & gedrag van de bevolking controleert en bijstuurt. Denk aan camera’s, gezichtsherkenning, enkel digitaal geld, digitale vaccinatiekaart.

Straffen opleggen voor gedrag dat ongeschikt wordt geacht voor de technocraten, wordt uiteindelijk overgelaten aan artificiële intelligentie waardoor de menselijke factor zoals onderhandelingen niet meer aan de orde zijn.

We weten dat Bill Gates en Microsoft een patent aangevraagd hebben in 2019 genummerd W0/2020/060606. De aanvraag maakt melding van technologie die het mogelijk maakt om de activiteit van mensen te monitoren in ruil voor cryptocurrency. Concreet is de aanvraag voor een systeem waarbij taken worden gegeven aan gebruikers, die bij deelname of voltooiing kunnen worden beloond met cryptocurrencies. Er wordt informatie verzameld van een sensor, gekoppeld aan of mogelijk in het apparaat van de gebruiker, om te bepalen of die taken zijn voltooid.

Even een korte opsomming van wat ons te wachten staat:

 • Digitale identiteit: ID2020, kijk op www.id2020.org voor meer informatie
 • Digitale gezondheidskaart: COVI-PASS, kijk op www.tentohealth.com voor meer info
 • Digitaal monetair systeem, cashloze maatschappij
  • Gekoppeld aan je digitale identiteit en gezondheidsdossiers via blockchain.
 • Vaccinatie
  • Bill Gates wil depopulatie van de wereld o.a. bereiken middels vaccinaties
 • Artificial Intelligence
  • Grondstoffenbeheer
  • Populatiebeheer
 • Slimme steden
  • Toezichtmaatschappij
   • Gezichtsherkenningcamera’s
   • Nummerplaatherkenning
  • Digitale toegangscontrole
  • 5G
  • Slimme meters
  • Zelfrijdende auto’s
 • Globale totalitaire politiestaat
 • Wildlands project (om “de fauna & flora te herstellen” in de VS)
  • Verwijder mensen van het platteland.
   Voorbeeld: “SDG’s markeerden uw land als een wildreservaat. Verlaat.”
  • Verplaats ze naar slimme megasteden.
 • Geen privé-eigendom
  • Land, huis
  • KMO
  • Uw lichaam
   • Verplichte vaccinatie
   • Maskers
 • Communautarisme: de ideologie van ‘het algemeen belang’.
  • Gemeenschapsdoelen overtreffen individuele rechten.
  • Gemeenschappelijke “belangen” gedicteerd door overheden & bedrijven.

Ieder weldenkend mens zou hier tegen in opstand komen. Daarom hadden de wereldleiders een afleider nodig. Die vonden ze in de pandemie van het coronavirus. De plannen hiervoor lagen al sinds 2010 op de plank, getuige het rapport Operation Lockstep van de Rockefeller Foundation.

Dan hebben we het nog niet eens over Event 201 van oktober 2019 georganiseerd door de Bill and Melinda Gates Foundation, het World Economic Forum en de Johns Hopkins Bloomberg school of of public health waarin een pandemie nagebootst werd en het hele draaiboek uitgeschreven werd dat wereldleiders moesten gaan volgen in het geval van een pandemie.

Opmerkelijk feitje uit eigen land is dat Ab Osterhaus op 22 januari 2019 een “Cursus Pandemie Marketing” met Marc van Ranst (de Jaap van Dissel van België) organiseerde. De naam van het event was “Communication & Public Engangment” en vond plaats uit hoofde van ESWI, de belangenorganisatie ter bevordering van de vaccinatie bereidheid van burgers.

Ga vooral de uitzending van blckbx.tv van 12 maart 2021 bekijken waarin dit onderwerp uitgebreid aan bod komt.

En zoek ook naar het onlangs verschenen rapport Spars 2025-2028 waarin tot in detail beschreven staat waar we nu met elkaar doorheen gaan. Je hoeft mij niet op mijn woord te geloven. Liever niet zelfs. Ik wil graag dat deze zaken je uit gaan dagen om zelf onderzoek te gaan doen.

Wordt vervolgd………