www.bewustontwaken.nl

wereldnieuws bewust bekeken

Terwijl wij afgeleid werden door het warme weer en bezig zijn onze vakantie te plannen of te vieren, heeft de regionaal directeur voor Europa van de Wereldgezondheidsorganisatie, dr Hans Kluge, de nieuwe marsorders doorgegeven aan de Europese lidstaten. Hij dringt er bij gezondheidsautoriteiten op aan om zoveel mogelijk maatregelen opnieuw in te voeren, zoals vaccinatiecampagnes en maskermandaten. Hij wil dat de maatregelen weer ingevoerd worden voordat scholen opengaan en vakantiegangers terugkeren van vakantie. Op de site van de WHO is te lezen dat de Wereldgezondheidsorganisatie de Europese landen instrueert om de (COVID) surveillance op de achtergrond op te voeren.

Die strategie houdt het volgende in:

▪️Het verhogen van de vaccinatiegraad onder de algemene bevolking.

▪️Toediening van een tweede boosterdosis aan immuungecompromitteerde personen van 5 jaar en ouder en hun naaste contacten, en overwegen een tweede boosterdosis aan te bieden aan specifieke risicogroepen, ten minste 3 maanden na de laatste dosis.

▪️Het dragen van maskers binnen en in het openbaar vervoer bevorderen.

▪️Ventilatie van drukke en openbare ruimten (zoals scholen, kantoren en openbaar vervoer).

▪️Toepassing van strikte therapeutische protocollen voor degenen die het risico op ernstige ziekte lopen. 

Deze stabilisatoren moeten worden ondersteund door:  

▪️Versterking van de laboratoriumcapaciteiten met het oog op een betrouwbare snellediagnose voor de opsporing van SARS-CoV-2 en de opsporing van varianten, aangevuld met een voortgezet gebruik van snellediagnosetests door de bevolking.

▪️Integratie van surveillancesystemen op bevolkingsniveau voor influenza, SARS-CoV-2 en andere respiratoire virussen om de verspreiding en de intensiteit van respiratoire virussen te monitoren.

▪️Prioritering van de tracering en quarantaine van contacten op basis van de aanbevelingen van de WHO voor personen, risicomilieus en zorgwekkende situaties.

▪️Bevordering van geïnformeerde individuele keuzes inzake beschermingsmaatregelen, waaronder ademhalingshygiëne, het dragen van maskers, ventilatie, handen wassen en vaccinatie.

▪️Strengere infectiebestrijdingspraktijken in alle gezondheidszorg- en zorgomgevingen, alsook in de gemeenschap. 

Bedenk dat de Wereldgezondheidsorganisatie een gespecialiseerde organisatie van de Verenigde Naties is die een sturende en coördinerende rol heeft op het gebied van gezondheid en welzijn, maar waarvan de instructies slechts adviezen zijn, die juridisch niet afdwingbaar zijn. Ga er dan ook straks niet meer in mee. Er is genoeg informatie op het internet te vinden waaruit blijkt dat mondmaskers niet werken, sterker nog dat ze rond uit slecht voor de gezondheid zijn. De vaccinaties zijn niet veilig en uitgebreid getest, omdat mRNA-injecties pas sinds de invoering van de covid-prikken voor het eerst op mensen worden gebruikt. Niemand kan vertellen hoe dat uit gaat pakken in de toekomst. Weet dat Pfizer na de clinical trials al negen pagina’s aan bijwerkingen verzameld had.