www.bewustontwaken.nl

wereldnieuws bewust bekeken

Veel mensen hebben helaas nog niet in de gaten dat er een hele duistere agenda achter de Coronapandemie schuilgaat. Klaus Schwab van het World Economic Forum hamert er al sinds het begin van de pandemie op dat dit een geweldige kans is om de wereld een volledige reset te geven. Hij schreef het boek De vierde industriële revolutie. Wat zijn nu precies zijn plannen?

Hij heeft zich samen met heel veel globalisten en politiek leiders ten doel gesteld om de wereld totaal opnieuw in te richten. Daarbij maken ze gebruik van alle beschikbare technologie. Dit plan is niet van het laatste jaar, daar is jarenlange voorbereiding aan vooraf gegaan. Ook de regeringsleiders in ons land (o.a. Mark Rutte, Sigrid Kaag, Wobke Hoekstra, Carola Schouten, Femke Halsema en ons koningshuis zijn benaderd door het World Economic Forum en inmiddels door Klaus Schwab er van overtuigd dat zijn ideeën, onze nieuwe toekomst moet gaan worden. Hij wil deze reset op de volgende manier bereiken:

1- Het vernietigen van alle bestaande sociale en economische structuren

2- De gehele mensheid daarmee in totale schaarste en ontreddering brengen

3- Vervolgens introduceren van centrale/digitale rantsoenering (op absoluut bestaansminimum). Van leven naar overleven. Het systeem bepaalt wie overleeft en wie niet

4- Het massaal uitdunnen en verzwakken van de wereldpopulatie via vaccins en verhongering

5- Het installeren van de digitale dictatuur. Voor ieder individueel gedrag/consumptie is digitale toestemming/toegang vereist. Bovendien wil Klaus Schwab dat iedereen voor het jaar 2026 voorzien is van een chip waarmee hij ons 24/7 in de gaten kan houden.

6- Totale digitale surveillance, op individueel niveau. Uitsluiting als bestraffingsmethode. Ongewenst gedrag betekent geen toegang tot levensbehoeften.

7- Overbodig maken van handhaving door politie en justitie. Het digitale systeem is bepalend, want met een computersysteem valt niet te discussiëren

8- Het centrale digitale systeem bestuurt alle mensen. Privileges voor gehoorzame mensen. Uitsluiting voor ongehoorzame mensen.

9- De bestuurders zijn anoniem, en bevinden zich aan de andere zijde van de digitale muur. De wereld wordt door hen digitaal geregeerd vanaf één plek. De globalisten sturen aan op een wereldregering en de bevolking heeft niet de mogelijkheid om zich daar aan te onttrekken of er effectief bezwaar tegen te maken.

10- Afschaffen van geld, en vervangen door toegekende of afgenomen privilegepunten op basis van gewenst/ongewenst gedrag

12- Totale centrale controle van ieder individu op de wereld. De eigenaren van het systeem bepalen via de technologie hoe en waar iedereen woont, welk werk hij/zij doet, wat hij/zij buiten het werk doet, wat hij/zij consumeert en wanneer, en wat hem/haar is toegestaan. En wat niet.

Om dit mogelijk te maken, moet de samenleving eerst worden vernietigd. De coronapandemie is de start. Hierna liggen nog plannen op de plank voor lockdowns om het klimaat te redden en project Bluebeam spreekt van een invasie van buitenaardsen. De lockdowns moeten er voor gaan zorgen dat het midden- en kleinbedrijf vernietigd wordt zodat deze groep alvast afhankelijk wordt van staatssteun. Daarna worden middels weermanipulatie de boeren getroffen. Oogsten zullen gaan mislukken, waardoor boeren geen inkomsten meer hebben en afhankelijk zullen worden van steun van de overheid. Bovendien wordt daarmee voedselschaarste gecreëerd waardoor mensen honger gaan leiden en daardoor ook sneller zich zullen gaan schikken naar deze plannen. En deze leiders zijn er van overtuigd dat als deze rampen maar genoeg impact hebben op de bevolking, het hen rechtvaardigt om een nieuw systeem in te voeren. Je kunt aan alles merken dat ze haast hebben, want de invoering van maatregelen volgen elkaar in een razendsnel tempo op. Als wij dit niet willen, dan wordt het tijd dat we massaal weigeren om mee te gaan met de maatregelen. Dat is de enige manier nog om dit scenario te voorkomen. Bedenk wel: het is twee voor twaalf.