www.bewustontwaken.nl

wereldnieuws bewust bekeken

Sinds de wet van 1871 waarbij het District of Columbia werd opgericht, leven de Verenigde Staten onder de Verenigde Staten Corporation. Ofwel het bedrijf de Verenigde Staten, dat eigendom is van  internationale bankiers en de aristocratie van Europa en Groot-Brittannië.

In 1871 veranderde het congres de naam van de oorspronkelijke grondwet door één woord te veranderen. Wat veel mensen niet weten, maar waar de Congresleden zich wel degelijk bewust van waren is dat één woord in een document een cruciaal verschil kan maken.

Op 21 februari 1871 keurt het congres een wet goed om een aparte regeringsvorm te creëren voor het District of Columbia. Een stuk land van tien mijl in het vierkant, gelegen in Washington. Het Congres had niet de grondwettelijke autoriteit om dit te doen. De wet werd aangenomen op een cruciaal punt in de geschiedenis, namelijk toen het land verzwakt en financieel uitgeput was door de nasleep van de burgeroorlog. Het was een strategische zet van internationale bankiers om grip te krijgen op de schatkist van het land.

Het congres sloot een deal met de internationale bankiers (o.a. de Rothschildfamilie uit London) om een lening aan te gaan. Die wilden dat alleen onder bepaalde voorwaarden omdat ze niet van plan waren geld te lenen aan een ploeterende natie. De bankiers bedachten ze een manier om een voet binnen de deur van de Verenigde Staten te krijgen.

De wet van 1871 zorgde voor de vorming van het bedrijf De Verenigde Staten en was eigendom van buitenlandse belangen. Zij schoven na binnenkomst ogenblikkelijk de oorspronkelijke grondwet terzijde. Met de wet van 1871 werd de organische grondwet niet alleen geschonden, maar ook vernield en gesaboteerd. De titel werd op dat moment met een hoofdletter geschreven en het woord “voor” in de titel werd veranderd in “van”. Hoofdlettergebruik is niet onbelangrijk als je verwijst naar een juridisch document, dat kan zoals we nu weten grote gevolgen hebben.

Op het moment dat het Congres de wet van 1871 goedkeurde, creëerden ze een geheel nieuw document: een grondwet voor de regering van het District of Columbia. Deze gewijzigde grondwet kwam niet langer de inwoners van de republiek ten goede, maar het bedrijf de VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA. Dit bedrijf opereert volledig buiten de oorspronkelijke organische Grondwet. Feitelijk pleegde het Congres verraad tegen het Amerikaanse volk dat soeverein was onder de schenkingen en decreten van de Onafhankelijkheidsverklaring en de (organische) Grondwet.