www.bewustontwaken.nl

wereldnieuws bewust bekeken

Nu de overheid in sneltreinvaart nieuwe wetten maakt, die de vrijheid van de samenleving steeds verder gaat beknotten is het goed om eens stil te staan bij je (mensen)rechten. Want mag een overheid maar zo wetten wijzigen of nieuwe wetten in het leven roepen? Een beëdigd kabinet mag dat, ons demissionaire kabinet mag dit niet. Een demissionair kabinet mag slechts ‘op de winkel passen’. Toch zien we dat de ministers zich daar niets van aantrekken en wet na wet lanceren en dat op het oog iedereen die nieuwe onwettige wetten keurig blijft volgen.

Het is in deze tijd meer dan ooit belangrijk om je rechten te kennen. Want is die boete voor het openen van je winkel tijdens de lockdown rechtsgeldig of niet? Is de boete voor het niet dragen van een mondkapje in de winkel rechtsgeldig of niet?

Wie enig onderzoek doet, komt er al snel achter dat sinds koningin Wilhelmina in de Tweede Wereldoorlog naar Londen vluchtte, geen enkele wetgeving in ons land nog rechtsgeldig is.

Koningin Wilhelmina vertrok op 13 mei 1940. Toen de koningin aankwam in London ontstond er een proclamatie van de verenging waarvan zij lid was. Hierin stond duidelijk dat de vereniging NIET gecapituleerd was. Hierdoor is stilzwijgend de regering in ballingschap en ook koningin Wilhelmina overgenomen door de Duitse regering. Door haar vlucht naar het buitenland heeft de toenmalige koningin de grondwettelijke aspecten meegenomen. Daardoor is artikel 21 van de Grondwet in gang  gezet en is Nederland niet langer een grondwettelijke staat.

Doordat dit is gebeurd is er geen actieve grondwet meer. Omdat de Staat der Nederlanden is overgenomen door de Duitse regering valt de Staat der Nederlanden onder Duits bewind. Eigenlijk zijn we tot op de dag van vandaag een provincie van Duitsland.

In 1953 is de wet uitgeschakeld en in 1983 zijn er onwettige wetswijzigingen doorgevoerd. In 1983 zijn artikel 120 en artikel 160 toegevoegd. Volgens artikel 120 : Mag er niet getoetst worden aan de grondwet. De rechter treedt niet in de beoordeling van grondwettigheid van wetten en verdragen.

Artikel 1 en 22 zijn uitgeschakeld. Dit is echter nooit rechtsgeldig getoetst en is dus feitelijk valsheid in geschrifte. Normaal zou de Staten generaal dit toetsen, maar dat is in 1960 toen de ambtseed werd ingetrokken, vervallen. Daardoor is de wet niet rechtsgeldig en sinds 1983 mag een rechter ook niet meer toetsen aan de grondwet.

Wat heb je nu aan deze kennis? Stel je krijgt een boete of een kort geding. Let dan op de volgende zaken:

Je zal eerst een boete of brief ontvangen van een organisatie of een orgaan. Die zou officieel het volgende moeten bevatten met pen:

– Naam en achternaam van degene die jou de brief gestuurd heeft

– Functie

– Een natte handtekening, dat wil zeggen niet een geautomatiseerde (digitaal geprinte) handtekening, maar één met pen

Als dit niet het geval is, dan staat dit haaks op artikel 225. Je kunt de betreffende brief of boete beschouwen als valsheid in geschrifte en dat kun je dus ook in je verweer gebruiken.

Ontvang je vervolgens een uitnodiging om naar de rechtbank te komen, doe dan het volgende:

In de rechtbank mag je de rechter manen om zich te identificeren. De rechter in kwestie zal dit hoogst waarschijnlijk tegenwerken, houd vol. De meeste rechters in Nederland zijn namelijk niet beëdigd. Op het moment dat de rechter in kwestie zich laat identificeren kun je controleren wie er tegenover je zit. Als de rechter een Rijkspas toont dan is deze persoon niet bevoegd om te toetsen. De Rijkspas is enkel een entree bewijs niks meer en niks minder.

Hierdoor vervalt de rechtszitting.

Voor meer informatie kun je de volgende artikelen raadplegen:

– Artikel 1

– Artikel 11

– Artikel 21

– Artikel 22

– Artikel 120

– Artikel 225

– Artikel 365