www.bewustontwaken.nl

wereldnieuws bewust bekeken

Op een heuvel in Elbert County in Georgia staat een geheimzinnig monument. Grote granieten zuilen vormen de Georgia Guidestones ofwel de wegwijzers van Georgia ook wel de Amerikaanse Stonehenge genoemd. Op de vier staande stenen platen staan in acht verschillende talen (naar wat men aanneemt) de tien geboden van de New World Order.

Ten westen van de stonehenge bevindt zich een kleine plaat waarop te lezen is dat de constructie geplaatst is op 22 maart 1980 in opdracht van één of meer onbekende personen onder het pseudoniem R.C. Christian. Het is nooit duidelijk geworden wie hij is, of deze persoon echt bestaat en wie de groep is, die hij zegt te vertegenwoordigen. Wel is duidelijk dat de stenen in relatie staan tot de occulte hiërarchie. Tot op de dag van vandaag wordt het monument gebruikt voor occulte ceremonies en mystieke vieringen.

Het lijkt er op dat het bericht op de stenen bestaat uit aanwijzingen voor de overlevenden van een toekomstige apocalyps om een nieuwe en betere beschaving op te bouwen. De structuur van de stenen is tegelijkertijd een kompas, een kalender en een klok.

Het bouwwerk is zo’n zes meter hoog en is gemaakt van zes granieten platen. In het midden staat een granieten plaat met vier stenen daar omheen. Daarop staat in het Chinees, Hebreeuws, Arabisch, Engels, Swahili, Hindi, Russisch, Spaans, Klassiek Grieks, Sanskriet en Babylonisch de volgende tekst:

  1. Houd het aantal mensen onder de 500.000.000 (500 miljoen) zodat een evenwicht met de natuur bereikt wordt.  
  2. Stuur de voortplanting op een manier, zodat de gezondheid en diversiteit wordt verbeterd.
  3. Verenig de mensheid onder een nieuwe levende taal
  4. Beheers driften, geloof, traditie en alle dingen door een gematigde redelijkheid.
  5. Bescherm mensen en naties met eerlijke wetten en rechtvaardige rechtbanken, laat alle naties intern regeren, externe geschillen oplossen in een wereldgerechtshof
  6. Vermijd onbeduidende wetten en nutteloze ambtenaren
  7. Breng persoonlijke rechten in evenwicht met sociale plichten
  8. Prijs waarheid – schoonheid – liefde – Zoek harmonie met het oneindige
  9. Wees geen kanker op de aarde
  10. Laat ruimte voor de natuur – Laat ruimte voor de natuur

Bovenop de vijf platen rust een dekplaat, die astronomisch uitgelijnd is. In de middelste steen is een gat geboord, zodat men altijd de noordpoolster kan zien. Dit was één van de eisen die door R.C. Christian werd gesteld bij de bouw van het monument.  De stand en de beweging van de hemellichamen nemen voor occultisten en diverse godsdiensten een belangrijke plaats in binnen hun religieuze ceremonies. Velen vragen zich vandaag de dag af of de teksten een voorbode zijn van wat de Elite van plan is met de mensheid.