www.bewustontwaken.nl

wereldnieuws bewust bekeken

In het Verenigd Koninkrijk zijn grote ontwikkelingen gaande. Onder het dossiernummer E86655708 heeft de politie een zaak gemaakt van de aangiften die burgers hebben gedaan tegen onder meer Scott Morrison, premiers en andere regeringsfunctionarissen.

Dit nummer is verbonden aan het vonnis van de rechtbank, uitgesproken door Brian Tucker, waarin alle premiers, gouverneurs-generaal en de eerste minister schuldig werden bevonden aan landverraad, samen met 65 andere aanklachten. Er is een arrestatiebevel uitgevaardigd voor alle betrokkenen.

De documenten zijn overhandigd aan de politie en de politie heeft het advies gekregen er nu naar te handelen of te kiezen voor een eigen onderzoek. Het resultaat was dat ze een dossiernummer indienden, wat betekent dat ze nu een onderzoek moeten instellen.

De politie is geïnformeerd dat de deadline voor deze arrestaties op 31 januari is. New South Wales heeft hiermee een precedent geschapen voor alle andere staten en gebieden binnen het Verenigd Koninkrijk.

Als gevolg van deze aangiften zijn de maatregelen in het Verenigd Koninkrijk, Schotland en Ierland per direct komen te vervallen.