www.bewustontwaken.nl

wereldnieuws bewust bekeken

Veel Trumpaanhangers zijn verbaasd over het feit dat president Trump zo’n vaart zette achter de ontwikkeling van vaccins en ze zijn nog bozer nu ze merken dat de vaccins geen vaccins zijn, maar gentherapie. Wat niet veel mensen zich realiseren is dat we midden in een oorlog zitten. Een oorlog tussen de uitvoerders van the Great Reset en de uitvoerders van de Great Awakening. Het vrijgeven van de vaccins was een tegenmaatregel van Trump richting de tegenstander.

De deep state (DS) heeft decennia lang al het plan opgevat om miljarden mensen op aarde te doden door middel van een pandemie (zie mijn stukken over Project Lockstep en de Georgia guidestones). Door het vrijgeven van de vaccins in recordtempo verstoorde Trump dit oorspronkelijke plan volledig. De DS had met de invoering van dit pandemie-plan gewacht tot het laatste jaar van zijn ambtstermijn, omdat ze wisten dat hij niet terug zou keren en zij hun plan zo in alle rust zouden kunnen uitrollen.

Het idee was om tijdens een vijf jaar durend ‘programma’ van volledige lockdowns, de invoering van Martial Law en zware psychische oorlogsvoering een groot deel van de mensheid te doden en de overige mensen tot slaaf te maken. Door psychische oorlogsvoering zouden ze vele mensen verslaafd gaan maken aan opioïden en dodelijke medicijnen waarvan de DS zou zeggen dat het het virus zou bestrijden. Deze medicijnen zouden het virus helemaal niet bestrijden, maar wel zorgen voor ernstige psychoses omdat ze de aanmaak van dopamine/serotonine/oxytocine en endorfines verhinderen.

Tegen het tweede jaar van de lockdowns zouden medicijnen zoals methamfetamine (Speed), gevaarlijke slaappillen, pijnstillers en 15 andere dodelijke medicijnen de productie van de Pijnappelklier stoppen, waardoor miljarden mensen in een psychose zouden belanden, een zware depressie zouden krijgen en velen zelf hun leven zouden gaan beëindigen.

Alleen al de combinatie van deze medicijnen zou het lichaam van herstel/zelfgenezing afhouden en het lichaam in chaos brengen. Iedereen zou vatbaarder worden voor ziekte mede ook door de combinatie met bronnen van buitenaf, zoals kankerverwekkende en giftige toevoegingen aan ons voedsel. De laatste jaren is er al heel veel bewijs gevonden van het feit dat er enorm geknoeid wordt met ons voedsel en drinkwater. Op dit moment is Bill Gates enorme stukken landbouwgrond aan het opkopen in zowel de Verenigde Staten als in Turkije want de DS wil de voedselvoorziening volledig in eigen hand gaan nemen. We zien nu al dat boeren gedwongen worden om hun oogsten te vernietigen en hun veestapel te slachten. De DS wil dat wij overgaan op het eten van insecten, genetisch gemanipuleerd voedsel en 3D-geprinte steaks. (dit is helaas geen grap, zie voor bewijs de website van www.weforum.org) Dit alles om ons lichaam zoveel mogelijk te verzwakken.

Door de vaccins zo te pushen, dwong Trump de medicijnfabrikanten wereldwijd om triljoenen uit te geven om de vaccins te maken. Je kon zien dat de DS in paniek raakte en ze begonnen fouten te maken. De vaccins werden zo snel op de markt gebracht, dat ze niet uitvoerig getest konden worden. Daardoor is het ook niet als goedgekeurd vaccin op de markt, maar als noodmiddel met een tijdelijke toestemming. Dat heeft als voordeel dat het ook nooit als een verplichting aan mensen opgelegd kan worden, omdat het nog steeds in de experimentele fase zit en dan mag het niet verplicht worden. Dat zou in strijd zijn met diverse grondwetsartikelen en de Nurnbergcode.

De deep state (DS) had de wereld zolang in lockdown willen houden, dat op het moment dat de vaccins na een jaar of vijf beschikbaar zouden komen, het ook verplicht was geweest voor iedereen. Door de introductie van de vaccins konden de lockdowns opgeheven worden, waardoor de economie niet zo ver instortte, dat iedereen afhankelijk werd van overheidssteun. Want dat was het plan van de DS. Dat was hun opmaat naar een slavenmaatschappij. Lees het maar na in Agenda 2030: you will own nothing, and you will be happy. Door de vaccins te ‘pushen’ voorkwam Trump al deze ellende en heeft iedereen een vrije keus of hij de prik wel of niet wil.