www.bewustontwaken.nl

wereldnieuws bewust bekeken

Deze nieuwe maan van 10 juli staat in het teken Kreeft, evenals de zon. Kreeft is een waterteken, dus het element water (dat verbonden is met emoties en gevoel) speelt een grote rol. Het is een bijzondere tijd. De één ervaart spanningen, de ander is emotioneler dan anders. We zijn als mens getransformeerd en we krijgen een steeds betere kijk op wie we werkelijk zijn.

Deze nieuwe maan gaat over thuiskomen bij onszelf en het voelen van onze gevoelens. De maan conjunct de zon in Kreeft gaat over vertrouwen in jezelf. Vertrouwen op je intuïtie en je innerlijke stem.  Wat kun je zelf doen om dichterbij jezelf en je emoties te komen? Ga dat eens rustig voor jezelf uitzoeken, want het zal je innerlijke zekerheid vergroten. Wees niet bang als een emotie je raakt, dat is logisch, want emoties hebben altijd lijntjes en prikkels met je verleden. Emoties laten je zien wie je bent. Een emotie kan soms letterlijk je hart raken. Wanneer een emotie je zo diep raakt, ga dan naar de stilte in jezelf. Verbind je met de zuivere kracht in jezelf en doorzie en voel je emoties. Dan wordt die emotie weer een bouwsteen van de mens die je aan het worden bent.

Het is belangrijk om je op jezelf te focussen, juist nu we in een fase van de informatie oorlog aangekomen zijn waarin misleiding een grote rol speelt. Er wordt op dit moment zowel in de main stream media als in de alternatieve media veel misinformatie de wereld in geslingerd. Dat doet een beroep op jouw innerlijk weten: welke bron is betrouwbaar en welke niet.

Er wordt veelvuldig gebruik gemaakt van wat men noemt False Flags. Het is een beetje als de touroperator die met een bus vol toeristen op stap is en als grapje zegt: als u hier links kijkt, ziet u rechts niets. Timing is alles in deze fase. Soms worden berichten bewust heel groot gemaakt om iets anders te camoufleren. Een concreet voorbeeld daarvan is de aanslag op Peter R. de Vries afgelopen dinsdagavond. Hoe tragisch dat ook is, al het main stream nieuws werd volledig gedomineerd door dat incident. Daardoor werd er geen aandacht besteed aan het feit dat de Tweede Kamer diezelfde dag Corona de A-status heeft gegeven, waarmee verregaande maatregelen van kracht zijn geworden, zoals bijvoorbeeld gedwongen quarantaine in een door de overheid aangewezen faciliteit (UMCG Groningen).

Probeer in deze periode in het oog van de orkaan te blijven en helderheid voor jezelf te scheppen door dichtbij jezelf te blijven en je eigen waarheid te gaan vinden. Blijf onderzoeken en focus op feiten. Laat je niet te veel afleiden door alle ruis en prikkels. Een nieuwe maan is ook een nieuw begin. Je mag voor jezelf gaan beslissen hoe je verder wilt gaan. Jij bent de creator van je eigen leven. Wat neem je mee deze komende maancyclus. Waar wil je aandacht en energie aan geven?

Deze maan luidt een fase in waarin de komende jaren van ons gevraagd wordt om meer te gaan leven vanuit onze eigen kracht en onze eigen authenticiteit. We hoeven ons niet langer te onderwerpen aan de overheid. Je mag zelf weer aan het roer gaan staan. Dit bereik je door te kiezen voor jezelf. Neem de touwtjes weer in handen en ga je leven vormgeven op een manier die helemaal bij jou past.