www.bewustontwaken.nl

wereldnieuws bewust bekeken

Ken je dat? Iemand zegt iets of vindt iets en je bent geneigd om direct te gaan reageren. Zeker op dit moment zie ik het veel om mij heen gebeuren. Mensen staan direct klaar met hun verhaal, hun mening, hun standpunt.

Dat lokt in negen van de tien gevallen een reactie bij je uit. Je bent het er mee eens of je wilt er tegen in aan. Vooral als je het ergens niet mee eens bent, kan dat heel vervelend voelen. Je hebt het gevoel dat je je standpunt moet verdedigen of je op de vlakte moet houden om de vrede te bewaren. Wat als meningen, oordelen of standpunten niet goed of fout zijn, is er dan nog wel iemand die gelijk heeft?

Zelf heb ik heel veel geleerd van de tool Interesting Point of View van Access Consciousness (Gary Douglas, dr Dain Heer). Het geeft je de ruimte om bij jezelf te blijven en het standpunt van de ander toe te laten door te zeggen: Dat is een interessante kijk op de zaak.

Dan blijf je uit het oordeel, je hoeft je niet te verdedigen, je hoeft niet de lieve vrede bewaren. Ga het maar eens proberen, je zult merken dat je de angel uit de conversatie haalt.