www.bewustontwaken.nl

wereldnieuws bewust bekeken

De vraag waar we altijd voor staan is: wat geloof je in een wereld waarin niemand weet wat waarheid is?

Sinds 1994 ben ik actief als onderzoeksjournalist. Ik heb jaren gewerkt als journalist bij kranten totdat ik merkte dat het accent begon te veranderen van objectieve waarheidsvinding naar propaganda infotainment. Toen mijn redactiechef mij op een dag een door mij objectief geschreven verslag van een ernstig ongeluk teruggaf met het commentaar dat ik het moest herschrijven omdat het bloed van de pagina moest lopen, was voor mij de grens bereikt. Ik heb dat geweigerd en ontslag genomen.

Voor mij staat journalistiek gelijk aan: de jacht naar feiten, hoor- en wederhoor, het checken van je bronnen, het doorspitten van de echte cijfers, het lezen van rapporten, alles om te zorgen dat de lezer of luisteraar een reëel beeld krijgt van de achtergronden van het nieuws.

De afgelopen jaren hebben de main stream media meer gefungeerd als doorgeefluik van het nieuws dan als brenger of onderzoeker van het nieuws. Het is ook geen wonder dat er geen plaats meer is voor een kritisch geluid, want alle radio-, tv-zenders en kranten zijn uiteindelijk in handen van maar 6 mensen over de hele wereld.

Op deze site hoop ik je wakker te schudden door je te laten zien wat er echt speelt in de wereld. Dat combineer ik met het geven van tips en coaching om je zo goed mogelijk door deze fase heen te helpen. Ik merk dat steeds meer mensen om mij heen bewuster worden en dat brengt veel vragen, onzekerheden en emoties met zich mee.

Hoe houd je jezelf staande in een wereld die in sneltreinvaart verandert? Op deze site hoop ik je ook met allerlei onderwerpen op het gebied van persoonlijke ontwikkeling te helpen. In het jaar 2000 heb ik een opleiding gevolgd tot coach en ik volg nog steeds aanvullende opleidingen op dat gebied. Door het onderzoeken, schrijven en coachen te combineren vallen voor mij persoonlijk alle puzzelstukjes op hun plek en is het duidelijk geworden wat mijn zielemissie hier op aarde is.