www.bewustontwaken.nl

wereldnieuws bewust bekeken

Mensen die mij al langer volgen, weten dat ik vaak zeg dat we op het moment in een Derde Wereldoorlog leven. En deze keer niet met bommen en granaten, we zitten middenin een informatie oorlog. We leven op het moment met twee tijdlijnen, de tijdlijn van de globalisten die hard bezig zijn om agenda 2030 uit te voeren en de tijdlijn van de Alliantie, die probeert om de wereldbevolking te bevrijden van deze elite.

Informatie wordt door beide partijen kwistig rondgestrooid. Informatie gebaseerd op feiten, maar ook heel veel mis-informatie. Dat is ook logisch, want in een oorlog ga je niet je tegenstander vertellen wat je plan is. Toch is dat ook juist het element wat het voor ons zo lastig maakt, want hoe bepaal je wat waar is en wat niet. Verder gebruiken beide partijen enorm veel afleidingstechnieken. Kijk hier, kijk daar en terwijl wij druk zijn met hier en daar zijn zij ondertussen met totaal iets anders bezig.

Zelf ben ik sinds 1998 opgeleid als onderzoeksjournaliste en ik heb vooral in de afgelopen anderhalf jaar heel wat mooie verhalen voorbij zien komen, die niet waar bleken te zijn. Dus wat ik altijd als eerste doe is namen, jaartallen of bijvoorbeeld patentnummers of rechtszaken uit het artikel opzoeken en napluizen.

Van de week las ik een artikel waarbij naast het artikel een pdf-bestand werd opgevoerd met een kopie van een rechtbankverslag. Er werd een patentnummer in het artikel genoemd, dus op het eerste oog leek het een goed onderbouwd verhaal en betrouwbaar. Toch bleef er iets in mij twijfelen aan de inhoud. Dat maakte dat ik ben gaan zoeken op een site waarop alle patenten worden geregistreerd. Het nummer dat in het artikel genoemd werd, bleek niet in het bestand voor te komen. Toen ben ik via een zoekmachine gaan zoeken: de naam van de patenthouder in combinatie met het nummer, later nog een keer de naam in combinatie met het doel van het patent. Ook dat leverde geen resultaten op. Tot slot heb ik de dertien pagina lange pdf doorgelezen waarvan in het artikel beweerd werd dat het in de rechtszaak ging over dat patent. Ook dat bleek niet te kloppen. Het ging om een rechtszaak uit 2013 die wel raakvlakken had met het onderwerp, maar bij het goed lezen van het rechtbankverslag over een totaal ander onderwerp bleek te gaan.

Toch zie ik zo’n bericht dan in verschillende Telegramgroepen verspreid worden en iedereen gaat er mee aan de haal. Kennelijk zijn er maar weinig mensen die echt de moeite nemen om iets helemaal uit te pluizen. Bescherm jezelf tegen dit soort misinformatie en luister altijd naar je innerlijke stem. Mocht je twijfelen aan het waarheidsgehalte van een artikel ga het dan zelf onderzoeken. Gebruik google niet als zoekmachine, want die heeft al heel veel informatie gecensureerd, dus dat gaat je niet verder helpen. Zoek via duckduckgo.com, ga contacten leggen met mensen via Telegramgroepen in andere landen, want uiteindelijk krijg je de meest betrouwbare verhalen en foto’s van mensen uit het land zelf. Koers nooit op 1 bron, maar probeer het altijd uit minstens drie bronnen bevestigd te krijgen.