www.bewustontwaken.nl

wereldnieuws bewust bekeken

Op dit moment zien we in de landen om ons heen steeds meer regeringen vaccinatieverplichtingen opleggen aan verschillende beroepsgroepen. Medewerkers in de zorg, militairen, ambtenaren. Ieder land heeft zo zijn speerpunten daarin en hoewel de Nederlandse regering nog steeds aangeeft dat ze nog geen plannen heeft voor een verplichting, kan dat soms plots omslaan. Daarom dit artikel zodat je je goed kunt voorbereiden mocht het ooit zo ver komen.

Wat je je goed moet realiseren is dat een verplichting geen wet is. Er zijn allerlei grondwetten en overeenkomsten (zoals bv de Neurenbergcode) die je beschermen tegen het verplicht nemen van een vaccin dat nog in de experimentele fase zit. De vaccins die op dit moment worden aangeboden zijn allemaal nog experimenteel tot en met december 2023.

Toch kan ik me voorstellen dat je zeker richting je werkgever niet te veel bekend wilt staan als dwars of weigeraar. Dit is een methode om het vaccin niet te weigeren, terwijl de uitkomst zal zijn dat je het niet neemt.

Je legt bij je werkgever een verzoek neer. Namelijk het verzoek om volledig geïnformeerd te worden over alle feiten. Je geeft aan dat je van je werkgever verlangt dat hij je informatie verstrekt in overeenstemming met de wettelijke vereisten:

 1. Kunt u mij informeren over de goedgekeurde wettelijke status van een vaccin en of het experimenteel is?

 2. Kunt u details en garanties verstrekken dat het vaccin volledig, onafhankelijk en grondig is getest met controlegroepen en de daaropvolgende resultaten van die tests?

 3. Kunt u mij informeren over de volledige lijst van de inhoud van het vaccin dat ik moet krijgen en of deze giftig zijn voor het lichaam?

 4. Kunt u volledig informeren over alle bijwerkingen die verband houden met dit vaccin sinds de introductie ervan?

 5. Kunt u bevestigen dat het vaccin dat u bepleit GEEN ‘experimentele mRNA-genveranderende therapie’ is?

 6. Kunt u bevestigen dat ik, in overeenstemming met de Code van Neurenberg, niet door u als werkgever onder druk zal worden gezet?

 7. Kunt u mij informeren over het waarschijnlijke risico op overlijden, mocht ik de pech hebben om het c-virus op te lopen en de kans op herstel?

Na het inleveren van deze vragen kun je aangeven dat zodra je de benodigde informatie volledig hebt ontvangen en je ervan overtuigd dat het vaccin geen gevaar voor je gezondheid is, je in zal gaan op het aanbod om de behandeling te ontvangen. Echter onder een aantal voorwaarden:

 1. U bevestigt dat ik geen schade zal lijden.

 2. Na aanvaarding hiervan moet het aanbod worden ondertekend door een volledig gekwalificeerde arts die de volledige juridische en financiële verantwoordelijkheid op zich neemt voor eventuele verwondingen die mij overkomen en/of voor eventuele interacties door bevoegd personeel met betrekking tot deze procedures.

 3. In het geval dat ik het aanbod van vaccinatie zou moeten weigeren, bevestig dan dat dit mijn positie niet in gevaar brengt en dat ik als gevolg daarvan geen vooroordelen en discriminatie zal ondervinden.

Je zult merken dat er geen werkgever is die hier aan kan voldoen, want ze kunnen je de informatie niet geven en er zijn tot op heden maar weinig artsen bereid om de volledige juridische en financiële verantwoordelijkheid op zich te nemen. Voordeel van deze aanpak is dat je het vaccin niet geweigerd hebt.