www.bewustontwaken.nl

wereldnieuws bewust bekeken

Veel mensen voelen een steeds grotere druk om zich toch te laten vaccineren. Of dat nu is door hoe familie en vrienden met hen omgaan of dat werkgevers laten doorschemeren dat ze het verplicht willen stellen. Ga niet gelijk over stag. Er zijn veel codes van kracht. Niets kan zomaar afgeschaft worden. Alle vaccins zijn nog tot eind 2023 in de experimentele fase en kunnen daardoor nooit verplicht worden. Ken je rechten.

de Eed van Hippocrates (-460 // 377): ′′Ik zal niemand gif geven, als mij dat gevraagd wordt, noch het initiatief nemen tot zo’n suggestie. ′′

Code van medisch gedrag, artikel 36: Artikel R4127- 36 van de wet op de volksgezondheid: ′′ De toestemming van de onderzochte of behandelde persoon moet in alle gevallen worden gevraagd. Wanneer de patiënt, in staat van wilsuiting, het voorgestelde onderzoek of de voorgestelde behandeling weigert, moet de arts deze weigering respecteren na de patiënt te hebben ingelicht over de gevolgen daarvan ′′

Code van Neurenberg (1947): ′De toestemming van de menselijke persoon is absoluut noodzakelijk. Het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten hernam dit verbod op onopzettelijke experimenten in zijn tekst van 1966, waarin staat: niemand mag zonder zijn toestemming worden onderworpen aan medische of wetenschappelijke experimenten

Verklaring van Genève voor artsen (1948): ′Ik zal de autonomie en de waardigheid van mijn patiënt respecteren. Ik zal mijn medische kennis niet gebruiken om inbreuk te maken op mensenrechten en burgerlijke vrijheden, zelfs niet onder dwang. Ik zal het menselijk leven, vanaf de conceptie, absoluut respecteren. Ik zal de gezondheid van mijn patiënt als mijn eerste zorg beschouwen ′′

Verklaring van Helsinki (1996), ondertekend door 45 landen: Artikel 25: ′′ De deelname van personen die in staat zijn geïnformeerde toestemming te geven voor medisch onderzoek moet een vrijwillige daad zijn. Geen enkele persoon die in staat is geïnformeerde toestemming te geven, kan aan een onderzoek deelnemen zonder zijn of haar vrije en geïnformeerde toestemming te geven ′′

Salvetti stop (2002): Geen enkele medische behandeling is verplicht in de Europese Unie: ′′ Als niet-vrijwillige medische behandeling is verplichte vaccinatie een inmenging in het recht op privacy, gewaarborgd door artikel 8 van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden ′′ (Salvetti tegen Italië-ECHR-besluit van 9 juli 2002; nr. 42197/98)

Resolutie 2361 van de Raad van Europa (28 januari 2021): advies: de Vergadering dringt er bij de lidstaten en de Europese Unie op aan: Artikel 731: ′′ Om ervoor te zorgen dat burgers worden geïnformeerd dat vaccinatie niet verplicht is en dat niemand onder politieke, sociale of andere druk wordt gezet om zich te laten vaccineren, als hij of zij dat persoonlijk niet wil ′′

Artikel 732: ′′ Om ervoor te zorgen dat niemand wordt gediscrimineerd omdat hij of zij niet is gevaccineerd, vanwege een mogelijk gezondheidsrisico of omdat hij of zij niet gevaccineerd wil worden