www.bewustontwaken.nl

wereldnieuws bewust bekeken

Zoals ik de afgelopen dagen beschreven heb, gaan we een turbulente tijd tegemoet. Ik denk dat het goed is dat ieder van ons na gaat denken over aan welke kant van de geschiedenis je wilt gaan staan. Dat lijkt een rare vraag, maar bedenk dat als je op dit moment uit hoofde van je functie de c-maatregelen blijft uitvoeren, dat op termijn grote consequenties kan hebben. Er is nu al zoveel bekend, dat mensen zich straks bij rechtszaken niet meer kunnen verschuilen achter de zin: ik wist het niet.

Wie het internet op gaat kan genoeg informatie vinden over het feit dat de pandemie een voorop gezet plan was, dat er geen sprake is van een coronavirus, omdat het nog nooit geïsoleerd is. Dat de pcr-test niet geschikt is om een besmetting vast te stellen. Sterker nog de ontwikkelaar van deze test heeft dat meermaals aangegeven, toch drukten de overheden deze test er door heen. Iedereen kan inmiddels weten het vaccin geen vaccin is, maar een operating system, een gentherapie.

Voor mijzelf weet ik wel welke kant ik kies. Ik heb lang geleden al gekozen. Ik schrijf deze stukken omdat het mij als onafhankelijke onderzoeksjournaliste ergert dat de media niet meer de waarheid brengt. Dat is waar ik voor opgeleid ben, om kritisch te zijn, om vragen te stellen. Om beleid onder de loep te nemen, om rapporten uit te vlooien en stukken te schrijven zonder beïnvloed te worden door wie dan ook.

Wat ga jij in deze tijd doen voor je medemens, de maatschappij waarin je leeft? De tijd van afwachten is voorbij, want als het aan de overheid ligt, dan leven we straks in een volledig gecontroleerde wereld, waarbij je nog geen stap kunt zetten of die stap is in beeld gebracht.

Het is in deze tijd belangrijk om zelf de touwtjes weer in handen te nemen. Je kunt je afvragen waar je dan het meeste kunt bereiken. Is dat door met duizenden mensen mee te lopen in een walk for freedommars  of ga je het dichterbij huis zoeken. En ga je in gesprek met de directeur van de school, de burgemeester, de voorzitter van de ondernemersvereniging.

Ik denk dat het tijd is om op te staan en betrokken te raken bij je lokale gemeenschap. Want uiteindelijk heeft lokale actie een nationaal effect. Ga jezelf verenigen met gelijkgestemden en houd ze dit voor. Er is voldoende bewijs op internet te vinden. Je kunt alle rapporten uitprinten en meenemen. Je kunt artikelen meenemen over de processen die Reiner Fuellmich voert waarin ook duidelijk wordt aangegeven dat iedereen die betrokken was bij deze pandemie zich straks moet verantwoorden bij het internationaal gerechtshof of voor een militair tribunaal. Alle maatregelen die de overheden de afgelopen maanden over ons uitgerold hebben evenals de testen en de vaccins worden beschouwd als een ernstige misdaad tegen de mensheid. Ik denk dat je dan genoeg stof voor een goed gesprek in handen hebt.