www.bewustontwaken.nl

wereldnieuws bewust bekeken

Geachte ouder van kinderen in Verenigd Koninkrijk,

Ik heb zojuist via een hooggeplaatst persoon van de vaccinatie-autoriteiten vernomen dat ze met ingang van 6 september 2021 alle schoolkinderen van 12 tot 15 jaar in de United Kingdom zullen vaccineren. Met of zonder uw toestemming.

Kinderen lopen geen meetbaar risico van SARS-CoV-2 en geen enkel voorheen gezond kind in het VK is gestorven na besmetting. Niet één. De vaccins zijn NIET VEILIG. Het VS rapportage systeem VAERS laat ongeveer 13.000 sterfgevallen zien in dagen tot een paar weken na toediening. Een hoog percentage vindt plaats in de eerste 3 dagen. Ongeveer 70% van de ernstige ongewenste voorvallen zijn trombo-embolisch van aard (bloedstollend of bloedend).

We weten waarom dit zo is: alle vaccins op basis van genen zorgen ervoor dat ons lichaam het spike-eiwit van het virus aanmaakt en dat spike-eiwit zet de bloedstolling in gang. Het volgende meest voorkomende type bijwerking is neurologisch. De sterftecijfers per miljoen vaccinaties liggen overal rond de 60X hoger dan bij elk voorgaand vaccin.

Erger nog, trombo-embolische voorvallen, zoals longembolieën, doen zich voor met meer dan 400X het typische lage percentage na vaccinatie. Deze gebeurtenissen zijn ernstig, doen zich voor op een afschuwelijk hoog niveau en komen minstens even vaak voor bij jonge mensen als bij oudere mensen. De tendens is dat jongere mensen op zeker meer nadelige [vaccin]voorvallen ondervinden dan oudere mensen.

Er is letterlijk geen enkel voordeel van deze interventie. Zoals gezegd, de kinderen vormen ontegenzeggelijk geen risico en hen vaccineren zal alleen pijn, lijden, blijvende verwondingen en de dood tot gevolg hebben.

Kinderen krijgen zelfs zelden symptomen en zijn zeer slechte overbrengers van het virus. Dit is geen theorie. Het is onderzocht en het komt vrijwel niet voor dat kinderen het virus in huis brengen. In een groot onderzoek was geen enkel kind het “indexgeval” – de eerste besmette persoon in een huishouden. Dus als je te horen krijgt “dat het is om kwetsbare gezinsleden te beschermen”, dat is een leugen.

De informatie die in de loop van de tijd uit het Verenigd Koninkrijk en Israël naar voren is gekomen, laat nu duidelijk zien dat de vaccins niet goed werken. De vaccins zijn niet nodig. Er zijn goede, veilige en effectieve behandelingen. Als u dit door laat gaan, garandeer ik u dit: we kunnen het sterven van volkomen gezonde kinderen vermijden door ze niet te vaccineren. En is geen enkel voordeel.

Wetende wat ik weet na 40 jaar opleiding en praktijk in gif, biochemie en farmacologie, kan het deelnemen aan dit buitengewone misbruik van onschuldige kinderen onder onze zorg op geen andere manier gekwalificeerd worden dan MOORD.

Het is aan u. Als ik een kind in de middelbare schoolleeftijd in het V.K. had, zou ik hem/haar volgende maand niet naar school laten gaan, wat er ook gebeurt. De staat gaat iedereen inenten. Dit ging nooit over een virus of de volksgezondheid. Het gaat volledig om controle, totalitarisme en onomkeerbare controle, en ze zijn er bijna.

Deel deze informatie alstublieft op grote schaal.

Met sombere beste wensen,

Dr. Mike Yeadon