www.bewustontwaken.nl

wereldnieuws bewust bekeken

De laatste tijd verschijnen er steeds meer berichten op het internet, dat het nemen van de mRNA-vaccins niet alleen kan leiden tot diverse gezondheidsklachten, maar dat het ook de vraag is of je nadien nog gezien wordt als mens en daarmee aanspraak kan maken op mensenrechten.

Om tot een antwoord te komen wordt verwezen naar een rechtszaak uit 2013 in de Verenigde Staten: Pathology v Myriad Genetics, inc. In die zaak heeft het Hooggerechtshof geoordeeld dat menselijk DNA niet gepatenteerd kon worden, omdat het “een product van de natuur” is. Aan het eind van de uitspraak oordeelde het Hooggerechtshof dat als een menselijk genoom wordt gewijzigd door mRNA-vaccins (die momenteel in gebruik zijn), het genoom kan worden gepatenteerd.

Dat betekent dat iedereen die nu het mRNA-vaccin gekregen heeft technisch “gepatenteerd” is en daarmee eigendom geworden is van de patenthouder en betiteld dient te worden als transhumaan.

Mensen die wettelijk als “transhumaan” worden aangemerkt, hebben geen toegang tot mensenrechten of rechten die door de staat worden toegekend. Dit komt omdat zij niet als 100% biologisch of menselijk zijn geclassificeerd.