www.bewustontwaken.nl

wereldnieuws bewust bekeken

Na Witte donderdag en Goede vrijdag is het vandaag Stille zaterdag. De dag tussen de kruisiging en de opstanding. Na het verraad van Judas, de veroordeling door het volk, de Farizeeërs en Pontius Pilatus. De kruisiging van Jezus op Golgotha. De dag daarna was het stil en was het een dag waarop de mensen gingen verwerken wat er gebeurd was. Ze kwamen tot bezinning en rouwden. Niet wetende dat Jezus op Paaszondag weer op zou staan.

Met alles wat er nu in de wereld gaande is, is het goed om vandaag ook zelf even een adempauze te nemen. Veel mensen zijn deze dagen vrij, probeer dan ook even een momentje voor jezelf te pakken. Het proces van reflecteren en loslaten wordt vandaag ondersteund door de volle maan. Ook een teken dat iets afgerond mag worden en dat je aan een nieuwe cyclus mag beginnen.

Wat geeft jou geen energie meer? Zit je nog lekker in je vel of zijn er zaken in je leven die soepeler zouden lopen als je bepaalde zaken af zou ronden, los zou laten?

Kijk naar het verleden en naar hoe alles je heeft gediend. Alle lessen die voorbij zijn gekomen waren nodig om te komen waar je nu bent. Op de scheiding van de oude en de nieuwe wereld krijg je een nieuwe bladzijde aangereikt. Hoe ga je die invulling geven?

De oude wereld is aan het instorten, dat zien we elke dag om ons heen gebeuren. Of het nu gaat om het financiële systeem, de gezondheidszorg of het onderwijs. Alle systemen zijn aan het einde van hun latijn en staan als een kaartenhuis op instorten. Toch is er ook hoop, net als met Pasen, toen Jezus tegen alle verwachtingen in opstond uit de dood. Ik weet dat veel mensen het mentaal zwaar hebben nu en dat velen zich afvragen of het ooit nog goed gaat komen.

Probeer voor jezelf de parallel te trekken met dit Bijbelverhaal. Op Goede Vrijdag leek alles verloren omdat mensen nog niet wisten wat er Paaszondag zou gebeuren. Dat is nu precies net zo. We zien de leugens, we zien de systemen instorten en alles lijkt reddeloos verloren. We weten nog niet wat er in de toekomst kan gebeuren. Daar kunnen we zelf wel invloed op uitoefenen. Wij zijn namelijk oneindig krachtige creators.   

Jij mag ook jouw rol daar in gaan pakken. De tijd van afwachten en hopen dat iemand je komt redden is voorbij. We moeten het samen gaan doen en ieder van ons heeft daar een rol in. Dus sta op en neem jouw plek in het grotere geheel in. Samen zijn we een complete puzzel en om die te kunnen leggen hebben we ieder stukje nodig. Neem jouw stukje van de puzzel in, want alleen jij kunt dat doen. Dus vraag jezelf af, hoe kan ik gaan bijdragen aan de nieuwe wereld?