Welkom bij Bewust ontwaken. Op deze website vind je links naar filmpjes die ik maak over het wereldnieuws. Ik ben onderzoeksjournaliste sinds 1994. Ik ben gestopt met het werken voor kranten op het moment dat ik merkte dat de focus verschoof van objectieve waarneming naar propaganda infotainment. Ik heb tijdens mijn opleiding geleerd dat je artikelen gebaseerd zijn op meerdere bronnen, op hoor- en wederhoor en op objectieve weergave van feiten. Dat is waar ik mij op richt. Ik ben onafhankelijk, mijn site wordt niet gesponsord en ik verkoop geen merchandise. Dat is een bewuste keuze zodat ik ook volledig onafhankelijk kan blijven werken.

Het is een bijzondere tijd, waar we in leven. Ik merk dat het ook mentaal veel vraagt van mensen. Op deze site probeer ik je ook tips mee te geven over hoe je je staande houdt in deze hectische tijden. Ik heb sinds 1999 diverse coachingsopleidingen gevolgd en heb de laatste jaren veelvuldig mensen begeleid als bewustzijnscoach. Door de combinatie van het journalistieke werk en het coachen vallen voor mij de puzzelstukjes van wie ik ben en wat ik leuk vind om te doen hiermee op hun plek.