www.bewustontwaken.nl

wereldnieuws bewust bekeken

De Nederlandse Buitenparlementaire Onderzoekscommissie 2020 bereidt een aanklacht voor tegen de Nederlandse regering bij het International Criminal Court in Den Haag. De aanklacht betreft foltering en misdaden tegen de menselijkheid in vereniging gepleegd. De aanklacht wordt ingediend tegen ieder afzonderlijk lid van het demissionaire kabinet. Als het nieuwe kabinet het huidige beleid voortzet, zal ook tegen iedere bewindspersoon van het nieuwe kabinet een aanklacht worden ingediend. De commissie heeft sinds oktober vorig jaar veel deskundigen gehoord en een uitgebreid archief opgebouwd, dat zal dienen als bewijslast. Het Strafhof heeft inmiddels een zaaknummer en een investigator toegewezen. Het BPOC2020 werkt  daarnaast samen met advocaat dr Reiner Fuellmich aan een internationale groepszaak.

Enkele maanden geleden liet de Reiner Fuellmich weten plannen te hebben om de WHO en enkele van zijn partners voor de rechter te slepen wegens misdaden tegen de menselijkheid. Fuellmich is één van de machtigste advocaten in Europa en bereidt momenteel de grootste groepszaak uit de geschiedenis voor. Sinds 10 juli 2020 vormt hij samen met drie anderen de Duitse buitenparlementaire onderzoekscommissie. Zij nemen verklaringen af van experts en wetenschappers. Op basis van de verklaringen beschuldigen ze WHO-directeur Tedros, de Duitse viroloog Christian Drosten en Lothar Wieler (het hoofd van de Duitse RIVM) ervan overheden wereldwijd te hebben misleid over de ernst van de corona-uitbraak.

Fuellmich geeft aan dat dit de ergste misdaden tegen de menselijkheid zijn, die ooit zijn gepleegd. Hij zegt letterlijk dat dit nooit ging over een virus of gezondheid, maar over het uitdunnen van de wereldbevolking en controle. De coronavaccins hebben dan ook niets te maken met vaccineren, maar zijn onderdeel van genetische experimenten. Fuellmich baseert zijn uitlatingen op alle kennis en bewijsstukken die hij de afgelopen maanden heeft verzameld.  

Zaken die uit die gesprekken naar voren zijn gekomen zijn onder meer: dat de PCR-test nooit ontworpen is om ziekteverwekkers te detecteren. Bovendien is de test 100% defect na 35 cycli. De CDC (het Amerikaanse RIVM) heeft toegegeven dat tests van meer dan 28 cycli niet toelaatbaar zijn voor een betrouwbaar resultaat. Toch werden alle PCR-tests die de CDC aangeboden kreeg om te controleren ingesteld op 37 tot 45 cycli. Dit heeft er toe geleid dat er in meer dan 90% van de vermeende covid-besmettingen sprake is van een foutieve uitslag.

Daarnaast is aan het licht gekomen dat er gefraudeerd is met overlijdensakten en blijkt dat het  “experimentele” vaccin in strijd is met artikel 32 van de Conventie van Genève. Volgens artikel 32 van de Geneefse Conventie IV van 1949 zijn “verminking en medische of wetenschappelijke experimenten die niet noodzakelijk zijn voor de medische behandeling van een beschermd persoon” verboden. Volgens artikel 147 is het uitvoeren van biologische experimenten op beschermde personen een ernstige schending van het verdrag.

Het ‘experimentele’ vaccin is daarnaast ook in strijd met alle 10 Neurenberg codes. Degenen die deze codes proberen te overtreden krijgen de doodstraf opgelegd. Mocht de rechter dr Fuellmich in het gelijk stellen, dan houdt dat in dat politici, media, artsen en verpleegkundigen die, als zij medeplichtig zijn aan deze misdaad tegen de menselijkheid, ook onderworpen worden aan de wetten die uiteengezet zijn in de Conventie van Genève en de Neurenbergcodes. Zij kunnen op basis daarvan ook berecht, schuldig bevonden en ter dood gebracht worden.

Wil je de ontwikkelingen van deze rechtszaken volgen: kijk dan regelmatig op www.fuellmich.com of op het Telegramkanaal van dr Reiner Fuellmich: t.me/Reiner Fuellmich Informatie over de aanklacht tegen de Nederlandse regering kun je lezen op www.BPOC2020.nl