www.bewustontwaken.nl

wereldnieuws bewust bekeken

Uit verschillende bronnen komt nu de bevestiging dat Bill Gates (Seattle, 28-10-1955) op 27 juli j.l. door militaire seals commando’s gelokaliseerd en gearresteerd is. De plannen om hem te arresteren waren er al langer, maar Bill Gates slaagde er lange tijd in om uit de handen te blijven van de militairen. Hij was ondergedoken en zodoende in staat om onder zijn arrestatie uit te komen. Hij is opgepakt in Myrtle Beach, California.

Er lopen verschillende aanklachten tegen hem. Zo wordt hij beschuldigd van moord op 7000 Amerikanen, die door ondeugdelijke injecties, binnen 72 uur nadat zij de injectie hadden gekregen, zijn gestorven. Daarnaast wordt hij beschuldigd pedofilie en childtrafficking. Uit het beruchte zwarte logboekje van Jeffrey Epsteins vliegtuig blijkt dat Bill Gates een regelmatige bezoeker was van Epstein Island en dat hij meerdere keren mee vloog naar het eiland. In een onlangs verschenen interview gaf Gates zelf toe dat zijn vriendschap met Epstein ‘niet handig’ was.

Als Gates schuldig wordt bevonden aan deze aanklachten, dan verliest hij zijn hele vermogen. Juristen gaan er daarom ook van uit dat dit de ware reden is van zijn recente scheiding. Door te scheiden van zijn vrouw Melinda zou in ieder geval de helft van zijn vermogen ‘bespaard’ blijven van deze strafmaatregel. Deze straf vloeit voort uit een Executive Order die president Trump getekend heeft in 2018 waarin vastgelegd is dat: iedereen die schuldig is bevonden aan pedofilie zijn hele vermogen kwijtraakt indien zij voor het gerecht moeten verschijnen en bewezen wordt dat zij zich schuldig hebben gemaakt aan wel of niet afgedwongen sex met kinderen.

Gates wist dus op voorhand dat deze straf hem boven het hoofd hing op het moment dat in de pers uitlekte dat het logboek van Jeffrey Epstein gevonden was en dat daarin alle vluchten keurig gedocumenteerd waren. Onlangs heeft Gates nog circa 10 miljard dollar aan zijn vermogen kunnen toevoegen door de verkoop van vaccins. Hij werkte bij deze deal samen met het Zweedse biotechbedrijf BioHax international.

Deze arrestatie is van groot belang, ook omdat Gates, die zichzelf het liefst profileerde als filantroop, enorm veel instellingen en media voorzag van donaties. Dat lijkt heel goedbedoeld, ware het niet dat Gates altijd voorwaarden verbond aan zijn donaties. Je kunt dus beter spreken van investeringen, want hij wilder er wel altijd op een later moment zelf de vruchten van plukken. De ontvangende partij mocht het geld alleen gebruiken ter bevordering van de doelen van de Bill and Melinda Gates Foundation. En dat is onder andere: wereldwijde vaccinatie.

Zo was de foundation hoofdsponsor/eigenaar van de WHO. We weten allemaal welke rol dat instituut gespeeld heeft in deze pandemie. Ook kocht Gates op grote schaal zendtijd in bij de media om ‘gezondheidsgerelateerde boodschappen’ te verkopen. Ook twee werkmaatschappijen van Endemol hebben financiële steun van Bill Gates gekregen, een donatie van bijna 350.000 dollar en een andere van 480.000 dollar. In de Verenigde Staten ontvingen de zenders ABC, NPR en PBS grote sommen geld. In United Kingdom is bekend dat The Guardian, The Daily Telegraph en de BBC geld van Gates ontvangen hebben. Maar ook in Duitsland (Die Zeit en Der Spiegel) en Frankrijk (Le Monde) ontvingen media geld. Het behoeft geen uitleg dat kranten of televisiestations die zulke sommen geld ontvangen geen objectief nieuws meer brengen.

De vraag is dan ook, hoe nobel was deze man echt? Want we moeten niet vergeten dat hij ook de man is die op televisie verkondigde dat de aarde er bij gebaat zou zijn als de wereldbevolking drastisch verkleind zou worden en dat we dat konden bereiken middels vaccinaties.