www.bewustontwaken.nl

wereldnieuws bewust bekeken

20 augustus 2021

Veel scholen hebben een brief van Open Legal Advocaten ontvangen over het vaccineren van leerlingen. Aanleiding voor deze brief was een uiting in de media van minister De Jonge waarin werd gesuggereerd dat er prikbussen bij de scholen zouden komen. Wij hebben hierover contact gezocht met de GGD. De GGD heeft bevestigd dat GGD’s geen plannen hebben – en deze ook nooit hebben gehad – om op scholen of schoolpleinen te vaccineren en prikbussen naar scholen te sturen. Wel gaat de GGD met prikbussen naar wijken waar de vaccinatiegraad laag is. De prikbus staat dan in de openbare ruimte en zeker niet op een schoolplein. De brief van Open Legal Advocaten kunt u ter kennisgeving aannemen. U hoeft hier niet inhoudelijk op te reageren.

Scholen kunnen er uiteraard voor kiezen voorlichting te geven over nut en noodzaak van het vaccineren van leerlingen. Hierbij kan de GGD van dienst zijn. De GGD deelt graag de kennis over het virus en de rol van testen en vaccineren bij de bestrijding hiervan. Op die manier kan de GGD leerlingen én ouders ondersteunen om tot een weloverwogen keuze te komen om zich wel of niet te laten vaccineren. 

Jongeren vanaf 12 jaar besluiten zelf over een vaccinatie. Voordat tot een weloverwogen keuze wordt gekomen, wordt verwacht dat jongeren hierover in gesprek gaan met hun ouders. 

Plaatsing van een prikbus op een schoolplein zou de keuze van leerlingen voor vaccinatie kunnen beïnvloeden en de suggestie kunnen wekken dat dit buiten het zicht van de ouders om gaat. Evenals de GGD vindt ook de VO-raad dat ongewenst.