www.bewustontwaken.nl

wereldnieuws bewust bekeken

Maanden worden we nu al geattendeerd op de hertelling van de verkiezingsstemmen in Arizona. Tot op heden komt er vrij weinig informatie naar buiten. Het lijkt stilte voor de storm nu bekend is geworden dat we aanstaande zaterdag gaan horen wat er uit de diverse hertellingen voor uitslagen zijn gekomen.

Zo hier en daar sijpelt er wat nieuws naar buiten waaruit we kunnen opmaken dat de fraude enorm is. Sommigen hebben het over schokkend. Dat er de regering Biden veel aan gelegen is dat deze informatie nooit naar buiten komt, blijkt wel uit het feit dat de her-tellers doorlopend ernstig bedreigd worden. Volgens één van mijn bronnen in de VS zijn er daadwerkelijk aanslagen op deze mensen hun leven gepleegd door de CIA. Eén van de her-tellers is eind vorige week te nauwer nood aan de dood ontsnapt, toen zijn vliegtuigje crashte. Hij heeft het ongeluk overleefd en ligt met brandwonden in het ziekenhuis.  

Uit Maricopa County komt het volgende nieuws: allereerst viel het op dat er duizenden stembiljetten geen serienummer hebben. Daarnaast zijn 11.326 stemmen uitgebracht door mensen die niet op de kiezerslijst stonden. Ook hebben 18.000 mensen wel gestemd, die na de verkiezingen van de lijst zijn verdwenen. Er zijn 74.243 stembiljetten per post binnengekomen zonder bewijs van verzending door de verkiezingscommissie. Het aantal stembiljetten kwam niet overeen met het aantal stembiljetten in de dozen. Daarnaast zijn er nog vele andere onrechtmatigheden geconstateerd, van een niet geldig internetcertificaat tot het delen van de wachtwoorden door de verschillende verkiezingsfunctionarissen. Verwacht wordt dat er binnenkort meer nieuws publiekelijk naar buiten wordt gebracht.

Niet alleen in Arizona is herteld. Steeds meer staten kiezen voor een hertelling van stemmen. Daarin zou ook Pennsylvania een cruciale rol kunnen gaan spelen, want Pennsylvania heeft de meeste afgevaardigden. Ook uit Georgia komen berichten van immense fraude. Afgaand op de berichten zouden deze twee staten wel eens de twee meest frauduleuze staten kunnen zijn van allemaal. 

Niet alleen de individuele staten komen met berichten naar buiten. Ook generaal Flynn geeft in een speech aan dat de uitkomsten van de audits in augustus naar buiten gaan komen, maar dat we er rekening mee moeten houden dat er mondiaal alles aan gedaan zal worden om die informatie te censureren. Corrupte media, grote techbedrijven, maar ook de Biden-administratie zal er alles aan doen om te voorkomen dat het nieuws over de fraude bij de mensen zal komen. Hij zei letterlijk: ,,Er is een derde wereldoorlog gaande, maar veel mensen hebben dit nog niet door omdat het geen klassieke oorlog betreft, maar een informatieoorlog. Het delen van informatie is van (levens)belang”.

Ook voormalig president Trump gaf in zijn speech op de CPAC-conferentie afgelopen weekend aan dat mensen ‘geschokt’ zullen zijn door het fraudebewijs in Arizona en Georgia. Hij zei: ,,dat de reguliere media veel misinformatie zal verspreiden om te proberen het enorme aantal onregelmatigheden en de fraude in zowel Arizona als Georgia in diskrediet te brengen. Cijfers zullen binnenkort worden vrijgegeven en ze zijn buitengewoon groot en zeer bepalend. Mensen zullen geschokt zijn”.