www.bewustontwaken.nl

wereldnieuws bewust bekeken

Na een geslaagde proef wil de Rechtspraak bij alle rechtbanken schuldenfunctionarissen in gaan zetten, die mensen met schulden snel in contact brengen met hulpverleners bij de gemeente. In een proefproject hadden gerechtsjuristen en mediationfunctionarissen bij de rechtbanken van Den Haag, Rotterdam en Limburg de afgelopen jaren de taak van schuldenfunctionaris op zich genomen. In de praktijk blijkt dat mensen met schulden vaak niet weten welke hulp er beschikbaar is en hoe ze daar een beroep op kunnen doen. Inmiddels hebben ook de rechtbanken Amsterdam en Gelderland een schuldenfunctionaris aangesteld. De zes overige rechtbanken zullen waarschijnlijk spoedig volgen.

Als het aan Eurocommissaris Frans Timmermans ligt, dan wil hij dat het Europese bedrijfsleven volledig overstapt op elektrische leaseauto’s en dienstvoertuigen. In 2027 zouden grotere bedrijven en overheden aan deze plicht moeten doen, vanaf 2030 zouden ook kleinere bedrijven en organisaties overgestapt moeten zijn op elektrisch rijden. Deze week stemt het Europees Parlement over een verbod op de verkoop van nieuwe auto’s met verbrandingsmotoren in het jaar 2035. Het Nederlandse kabinet wil in het voorjaar van 2023 een besluit nemen over het al dan niet verplichten van elektrische bedrijfswagens.

Vanaf 1 juli zal Polen stoppen met uitkeringen voor de meeste Oekraïense vluchtelingen. De Poolse minister van Binnenlandse Zaken heeft bevestigd dat er vanaf volgende maand geen betalingen meer zullen zijn om te helpen met voedsel en onderdak. Pavel Shefernaker vertelde TVP Info dat de regering ervan overtuigd is dat vele Oekraïners nu in staat zijn om onafhankelijk te worden en zich aan te passen. De regel zal niet gelden voor gehandicapten, zwangere vrouwen of voor degenen die voogd van kinderen zijn.

In navolging van Duitsland en Italië laat ook Spanje de coronapas voor reizigers uit EU-landen en de Schengenzone vervallen. Reizigers hoeven bij aankomst in het land niet meer aan te tonen dat ze gevaccineerd zijn, recent hersteld of negatief getest zijn op het coronavirus. Voor reizigers buiten de genoemde gebieden geldt de verplichting nog wel .

Denemarken heeft een stevig signaal richting Rusland gezonden door te stemmen voor toetreding tot het gemeenschappelijke veiligheids- en defensiebeleid van de Europese Unie. Denemarken heeft zijn langdurige opt-out van dit beleid beëindigd, nadat 67% van de kiezers koos voor toetreding tot het EU-defensiebeleid, waardoor het land nu deel kan nemen aan militaire operaties. Premier Mette Frederiksen verklaarde direct na de uitslag van het referendum dat ze ingestemd heeft met de levering van tanks, mijnen en raketten aan Kiev. De stap volgt op de aanvraag van buurlanden Zweden en Finland om lid te worden van de NAVO – waarvan Denemarken een stichtend lid is.

De exploitanten van de Telegram-app hebben – in tegenstelling tot wat tot nu toe publiekelijk is gemeld – in verschillende gevallen gebruikersgegevens overhandigd aan de Duitse federale recherche, het Bundes Kriminal Ambt (BKA). Volgens informatie van Spiegel ging het om gegevens over verdachten op het gebied van kindermisbruik en terrorisme. Bij overtredingen van andere strafbare feiten is het voor Duitse opsporingsambtenaren nog steeds moeilijk om informatie uit Telegram te verkrijgen. Het Duitse Ministerie van Binnenlandse Zaken voert sinds begin februari rechtstreekse gesprekken met Telegram om de dienst zover te krijgen dat deze met de Duitse autoriteiten samenwerkt en criminele inhoud blokkeert.

The Expose UK meldt dat een nieuw rapport van de Britse overheid bevestigt dat een Covid vaccinatie het risico op overlijden verhoogt. Patronen in de door het Britse Office for National Statistics getoonde cijfers tonen aan dat het vijf maanden na vaccinatie duurt voordat de dodelijke gevolgen zichtbaar worden. De cijfers tonen aan dat gevaccineerden in elke leeftijdscategorie veel meer kans lopen om aan welke oorzaak dan ook te overlijden dan niet gevaccineerden. De cijfers tonen aan dat 70.000 Britten zijn overleden binnen 28 dagen na vaccinatie en 179.000 mensen binnen 60 dagen na vaccinatie. De covidprik verhoogt de kans op overlijden van een kind met 8, 1 tot 30,2 procent.

Een voormalig piloot uit Canada wordt één van de eerste mensen in het land die wordt goedgekeurd voor vaccincompensatie. Ross Wightman raakte gedeeltelijk verlamd na het ontvangen van de vaccinatie. Hij ervaart op dit moment geen enkele activiteit, spier- of zenuwbeweging meer onder zijn knieën. En zijn handen zijn uit elkaar gebogen waardoor bijna alles in het leven een uitdaging wordt. Wightman is één van de eersten die goedgekeurd is voor compensatie van het federale Vaccine Injury Support Program.

En dan het weer. Het blijft vandaag een wisselvallige dag, vooral in het zuiden van Limburg kan het ’s middags nog nat worden. In de overige delen van het land is kans op zon. De wind is matig en waait uit westelijke richting. De middagtemperatuur komt uit tussen de 18 en 20 graden.