www.bewustontwaken.nl

wereldnieuws bewust bekeken

In de Andere krant is te lezen dat de Europese Commissie de deregulering van nieuwe genetische manipulatietechnieken wil doorvoeren. Dat zal de agrochemische industrie in staat stellen om nog meer controle te krijgen over de voedselvoorziening. Claire Robinson, expert in genetisch gemodificeerde organismen en directeur van actiegroep GMWatch noemt de plannen van de EU om deze tweede generatie gmo’s vrij te laten, onverantwoord en gevaarlijk. De eerste generatie gmo’s heeft geleid tot meer gebruik van pesticiden en minder opbrengsten.

Een Europees rapport maakt duidelijk dat het gebruik van spyware in de Europese Unie wijdverbreid en zorgwekkend is. Volgens het rapport is het aannemelijk dat alle EU-lidstaten commerciële spionagesoftware gekocht hebben en dat Spanje, Polen, Hongarije en Cyprus deze software  op een illegale manier inzet om bijvoorbeeld politici, journalisten of leden van burgerrechtbewegingen te bespioneren. De enquêtecommissie van het Europees Parlement schrijft dat spyware zich in het hart van autoritaire regimes in Europa heeft genesteld. De landen leggen weinig tot geen verantwoording af voor de inzet van spionagesoftware. Daarbij maakt het niet uit of de inzet legaal of illegaal is. De commissie vindt dat deze ontwikkeling een gevaar vormt voor mensenrechten en het verloop van nationale verkiezingen.

The Associated Press meldt dat Joe Biden, die optimistisch was over de midterms, nu toch heeft toegegeven dat het moeilijk wordt voor Democraten om het Huis te winnen. De Democraten keren zich tegen hem en sommigen in zijn eigen partij vragen om nieuw leiderschap in 2024.  

Middenin de nacht werd de kandidaatsrace in Michigan gestolen van Republikein Matt DePerno. Mike Lindell kon via zijn cyberdeskundigen alles vastleggen.

Economie

Op de site van de Europese Commissie is te lezen dat het Eurosysteem de onderzoeksfase van een digitaal europroject heeft gestart. Ook veel andere rechtsgebieden onderzoeken opties voor digitale valuta’s van centrale banken. De Commissie heeft voor begin 2023 een wetgevingsvoorstel over een digitale euro aangekondigd. Deze week vond in Brussel een conferentie plaats waar de belangrijkste regelgevings- en beleidsaspecten van een digitale euro besproken werden. Aan tafel zaten de Europese Centrale Bank, Eurocommissarissen en multinationals. Op 23 november wordt er in de Tweede Kamer gedebatteerd over de digitale euro. Als de digitale euro ingevoerd gaat worden, dan betekent dat contant geld afgeschaft gaat worden.

Gezondheid

De BBC meldt dat Britse onderzoekers tijdens een klinische proef bij twee mensen bloed hebben ingebracht dat in een laboratorium gekweekt is. Het is de eerste keer ter wereld dat er mensen zijn bij wie er nu kunstmatig bloed door de aderen stroomt. Beide proefpersonen kregen kleine hoeveelheden laboratoriumbloed toegediend, vergelijkbaar met een paar lepels bloed, om te zien hoe het in het lichaam werkt. De proef maakt onderdeel uit van een onderzoek door de Universiteit van Bristol. Professor Ashley Toye geeft aan dat het doel is om vitale, maar uiterst zeldzame bloedgroepen te produceren die moeilijk verkrijgbaar zijn. Deze zijn nodig voor mensen die afhankelijk zijn van regelmatige bloedtransfusies voor aandoeningen zoals sikkelcelanemie. Hoe de twee proefpersonen hebben gereageerd op het laboratoriumbloed is niet bekend gemaakt.

Weer

En dan het weer. Vanaf vandaag krijgen we een aantal wat drogere dagen en zien we mogelijk zelfs geregeld de zon. De wind neemt in kracht af en in de ochtenden is kans op mist die soms lang zal blijven hangen. De middagtemperaturen blijven steken rond de dertien graden.