www.bewustontwaken.nl

wereldnieuws bewust bekeken

De gemeente Den Haag heeft zich kandidaat gesteld als vestigingsplaats van een nieuw internationaal gerechtshof dat wereldwijd grootschalige corruptie moet gaan bestrijden. De hofstad verklaart dat grootschalige corruptie ten koste gaat van vele mensen en slecht is voor democratie, mensenrechten, vrede en veiligheid. Den Haag denkt een goede kans te maken op de vestiging van het International Anti-Corruption Court (IACC).

Het gerechtshof gaat de Belastingdienst niet strafrechtelijk vervolgen in een zaak rondom de toeslagenaffaire. Een aantal gedupeerden had aangifte gedaan van strafbare feiten. De Belastingdienst zou zich schuldig hebben gemaakt aan beroepsmatige discriminatie. Volgens het hof biedt het strafrecht niet de mogelijkheid tot vervolging van de dienst.  Het Gerechtshof meldt dat er gesproken kan worden van een redelijke verdenking dat de Belastingdienst zich schuldig heeft gemaakt aan beroepsmatige discriminatie maar de Belastingdienst kan er niet voor worden vervolgd omdat het strafrechtelijke immuniteit geniet.

Google gaat een tweede datacenter openen in de provincie Groningen, ditmaal op het bedrijventerrein Westpoort nabij Hoogkerk aan de snelweg A7. Het zou gaan om een kleinschalige satellietfaciliteit die dienst als uitbreiding van het bestaande complex in de Eemshaven. Google geeft aan dat dit datacentrum nodig is omdat steeds meer mensen gebruikmaken van digitale middelen en organisaties massaal overstappen naar het werken in de cloud.

De toezichthouder Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied heeft bekend gemaakt dat in het grondwater op het terrein van staalfabrikant Tata Steel de giftige en kankerverwekkende stof chroom-6 is aangetroffen. De Volkskrant meldt dat de toezichthouder het bedrijf de opdracht heeft gegeven om zo snel mogelijk te onderzoeken waar deze stof vandaan komt en hoe groot de verontreiniging is. Volgens de GGD is er op dit moment geen gezondheidsrisico omdat de stof 5 meter onder de grond zit en er geen drinkwater gewonnen wordt. Daarnaast moet Tata Steel onderzoeken wat de effecten en risico’s op ‘ecologisch gebied’ zijn en het bedrijf moet uitsluiten dat de giftige, kankerverwekkende stof zich toch via het grondwater heeft verspreid naar andere gebieden.

Vlissingen ziet af van de opvang van ruim duizend asielzoekers op een cruiseschip bij de oude marinekazerne. Het college van burgemeester en wethouders zegt zich onvoldoende gesteund te voelen door de gemeenteraad. De eerste asielzoekers zouden rond 1 september hun intrek nemen op het schip. Volgens de gemeente is er alles aan gedaan om de komst van een cruiseschip te kunnen faciliteren, maar was de grootschalige opvang al sinds de bekendmaking een gevoelige kwestie in Vlissingen. Tijdens een raadsvergadering bleek dat slechts een minieme meerderheid geen bezwaar had tegen de komst van de asielzoekers.

De Russische president Poetin heeft een speech gegeven waarin hij aangaf dat: “De heersende klassen van de westerse landen, die van nature supranationaal en globalistisch zijn, hebben ingezien dat hun beleid steeds verder afstaat van de werkelijkheid, het gezond verstand en de waarheid, en zij zijn begonnen hun toevlucht te nemen tot openlijk despotische methoden. Het Westen, dat ooit democratische beginselen als vrijheid van meningsuiting, pluralisme en respect voor afwijkende meningen verkondigde, is nu verworden tot het tegenovergestelde. Totalitarisme. Dit omvat censuur, mediaverboden en de willekeurige behandeling van journalisten en publieke figuren. Dit soort verboden is niet alleen uitgebreid tot de informatieruimte, maar ook tot de politiek, de cultuur, het onderwijs en de kunsten – tot alle gebieden van het openbare leven in de westerse landen. En zij dringen dit op aan de wereld; zij proberen dit model op te leggen, een model van totalitair liberalisme, met inbegrip van de beruchte herroepingscultuur van wijdverbreide verbodsbepalingen.

De Russische president Vladimir Poetin heeft een decreet uitgevaardigd om het staatsburgerschap voor alle Oekraïners te bespoedigen. Het decreet bepaalt dat “alle burgers van Oekraïne” het recht krijgen “om op vereenvoudigde wijze toelating tot het staatsburgerschap van de Russische Federatie aan te vragen”. In mei had Poetin al het burgerschap versneld aangevraagd voor inwoners van twee regio’s in Oekraïne – de zuidelijke regio Kherson, die bijna volledig onder controle van de Russische troepen staat, en de zuidoostelijke regio Zaporizja, die gedeeltelijk door Moskou wordt gecontroleerd. In 2019 stond een soortgelijk decreet dezelfde vereenvoudigde procedure toe voor inwoners van de zelfbenoemde Volksrepublieken Donetsk en Lugansk, de afgescheiden regio’s van Oost-Oekraïne.

Oekraïne treedt toe tot NAVO’s programma voor technologische samenwerking. Oekraïne is geassocieerd lid geworden van het Multilateral Interoperability Program (MIP), dat de technologische samenwerking tussen de strijdkrachten van NAVO-leden en andere staten vergemakkelijkt. De minister van Defensie Aleksei Resnikov zei dat Oekraïne een krachtig IT-potentieel heeft en een waardige NAVO-bondgenoot is. Het land geeft aan zijn expertise bij te zullen dragen aan de ontwikkeling van collectieve veiligheid. De stap stelt Kiev in staat de gevechtscontrolesystemen en aanverwante normen te verbeteren.

De Amerikaanse staat Arizona heeft een wet aangenomen die het inwoners verbiedt om een video-opname te maken van een wethandhavingsactiviteit van dichterbij dan twee meter. Dat betekent dat ze politie-agenten in actie niet meer mogen vastleggen. Volksvertegenwoordiger John Kavanagh drong hier op aan omdat hij het onredelijk, onnodig en onveilig vindt voor agenten om van dichtbij gefilmd te worden. Overtreders van de wet moeten één waarschuwing krijgen voordat ze gestraft kunnen worden. De republikeinse gouverneur Doug Ducey heeft het wetsvoorstel ondertekend dat in september van kracht wordt.

Overal in de wereld zie je een ander deel van de World Economic Forum agenda uitgerold worden. In de provincie British Columbia in Canada wordt nu het identificeren van dieren uitgerold. Sinds het begin van de maand geldt daar de Premises Identification. Het is een ID voor dieren waardoor zij gekoppeld kunnen worden aan specifieke geografische locaties. De regeling wordt gebracht als een belangrijk instrument voor de bescherming van de gezondheid en veiligheid van je dier. Elk dier moet in dit systeem traceerbaar zijn waardoor het geïdentificeerd kan worden en er komt een melding als het dier verplaatst wordt.  Iedereen van hobbyboer tot grootschalig veevoederbedrijf, veilingterrein of slachthuis moet hier aan meewerken. Ook imkers moeten hun bijenstallen registreren via het bedrijfsidentificatieprogramma. Eigenaars van dieren of personen die dieren onder hun hoede en toezicht hebben, moeten een bedrijfsidentificatienummer aanvragen voor ten minste één locatie waar hun dieren regelmatig worden gehouden en worden aangemoedigd om alle andere locaties waar dieren regelmatig of tijdelijk kunnen worden gehouden te registreren. Dieren die moeten worden geregistreerd zijn: alpaca’s, bijen, duiven, eenden, ganzen, geiten, pluimvee, konijnen en vele boerderijdieren.

Het Vaticaan heeft al vaker opgeroepen dat ze meer geld nodig hebben. Kennelijk is de nood hoger dan we denken, want tot 16 juli kun je een bod doen op een toog en kroon van paus Franciscus. De soutane van de paus is te koop bij het Amerikaanse online veilinghuis “Heritage Auctions” in Dallas. De biedingen voor het pauselijk gewaad beginnen bij 25.000 US dollar. Twee handtekeningen van paus Franciscus op de kledingstukken dienen als bewijs voor de echtheid van de toog en de kroonkurk, “Zucchetto” genaamd. Op een video van februari vorig jaar is te zien hoe de paus zijn handtekening zet op de “pellegrina”, de korte schoudercape van de pauselijke toog, en op de binnenkant van het ronde hoofddeksel. Twee certificaten van het Vaticaan getuigen eveneens van de pauselijke oorsprong van de aangekochte voorwerpen.

Voormalig Verenigde Naties-mensenrechtenrapporteur Nils Melzer heeft in de laatste dagen van zijn baan bij de VN een pittige brief aan het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken geschreven omdat het kabinet geen enkele reactie had gegeven op zijn kritische rapport over het Nederlandse politieoptreden tijdens coronademonstraties. Ook de reguliere media zwegen als het graf over het bestaan van het rapport. Melzer gaf het kabinet een deadline van zestig dagen om te reageren op zijn bevindingen, dat werd compleet genegeerd. Melzer werkt inmiddels niet meer voor de VN maar is nu directeur van het Internationale Comité van het Rode Kruis.

Kort nieuws

  • Een wetsvoorstel van de Franse regering om de coronapas opnieuw in te kunnen voeren werd met grote meerderheid weggestemd in het parlement. Franse parlementsleden stonden te juichen in het Franse parlement op het moment dat Marine Le Pen’s National Rally en Jean-Luc Melenchon’s La France Insoumise de Covid pas van president Macron versloegen in de stemming.
  • De voormalige Britse minister van Volksgezondheid, Nadine Dorries, heeft in een interview toegegeven dat de regering overwoog ouders en kinderen van elkaar te scheiden en in Covid-kampen onder te brengen.
  • Anti-regeringsdemonstranten in Sri Lanka breken in op staatstelevisie.
  • De Canadese premier Justin Trudeau noemt de Nederlandse boeren terroristen en in zijn ogen kunnen zij niet worden getolereerd. Trudeau stelt voor om VN-troepen naar Europa te sturen om het te stabiliseren tegen de dreiging van de opkomst van extreemrechts.
  • Biden spendeert 1.5 miljard dollar aan ’transgender programmering’ voor gevangenen. Het initiatief is bedoeld om de ongeveer 1200 transgendergevangenen in de 122 federale gevangenissen van het land te helpen hun identiteit te behouden tijdens hun opsluiting.
  • Italiaanse taxichauffeurs hebben het parlement in Rome bezet nadat ze hoorden over de Uber Files en de door Mario Draghi en de EU opgelegde liberalisering van licenties. Ze zingen luidkeels “Kom naar beneden of we gaan naar boven!” Er is inmiddels een actiegroep met 7000 leden.

In een brief die bij de toezichthouders van Twitter werd ingediend, werd Elon Musk beschuldigd van het “bewust, opzettelijk, willens en wetens” schenden van de overeenkomst ter waarde van $44 miljard, nadat hij zich had teruggetrokken onder verwijzing naar de enorme aantallen bots. Daarop daalden de aandelen met 11,3% tot 32,65 dollar – bijna 22 dollar onder de oorspronkelijke biedprijs van Musk – terwijl het aandeel Tesla ook met 7% daalde, wat short-selling handelaren 1,3 miljard dollar opleverde.

Gezondheid

De EU-Groep Identiteit en Democratie heeft op initiatief van de Duitse Europarlementariër Christine Anderson een conferentie in het Europees Parlement gehouden onder de titel “Post-vaccin flight risks – Are you safe on board a plane?”  In de luchtvaart zijn veel piloten en vliegtuigpersoneel gedwongen om de covid-prikken te nemen. Deden ze dat niet, dan werden ze ontslagen. Nu blijkt dat veel personeel niet meer in staat is om te vliegen omdat ze al grote gezondheidsproblemen ontwikkeld hebben. Sinds de uitrol van de prikken zijn er al 111 piloten tijdens hun vlucht overleden. Normaal gebeurt dat bijna niet, ten hoogste zes keer per jaar. Dus de vraag: is vliegen nog wel veilig is terecht.

In The Expose staat te lezen dat de Spaanse regering bij Koninklijk Besluit de noodtoestand afkondigde vanwege de Covid-19 Pandemie, waarbij het gebruik van biocide chemicaliën werd toegestaan. Daarmee gaf de Spaanse regering voor het sproeien van chemtrails ofwel chemische sporen, die verwijzen naar de witte sporen die achterblijven als vliegtuigen door de lucht vliegen. Het zijn niet de strepen die vrij snel weer verdwijnen, dat zijn contrails. Dit zijn strepen die langere tijd zichtbaar blijven en uitgroeien tot ‘wolken’. Planet Today meldde: “De Spaanse regering gaf het leger de opdracht om met toestemming van de VN in stilte dodelijke chemtrails op haar burgers te sproeien onder de dekmantel van de ‘noodtoestand voor het beheer van de gezondheidscrisissituatie veroorzaakt door Covid-19 en het is niet de eerste keer dat ze dat doen. In 2015 verklaarden vier klokkenluiders van het meteorologisch agentschap van Spanje aan het Europees Parlement dat er regelmatig chemicaliën (looddioxide, zilverjodide en diatomiet) over het land werden gesproeid om het klimaat te veranderen:

Het weer

En dan het weer. Vandaag zien we waarschijnlijk een verandering van weer als gevolg van een matige noordenwind die zorgt voor afkoeling door koele lucht vanaf de Noordzee ons land in te blazen. De temperaturen wisselen sterk per regio en variëren van 18 graden op de Wadden tot 26 graden in het zuiden van het land. Zon en wolken wisselen elkaar af en in het noorden kan lokaal een bui vallen.