www.bewustontwaken.nl

wereldnieuws bewust bekeken

Op de site van de Autoriteit Persoonsgegevens is gisteren een bericht geplaatst waaruit op te maken is dat Nederlandse Zorgautoriteit de persoonlijke gegevens van ggz-patiënten mag gaan verzamelen. De NZa wil zorgverleners in de geestelijke gezondheidszorg verplichten om informatie over hun patiënten te verstrekken. De NZa wil de informatie gebruiken om de zorgkosten nauwkeuriger te kunnen berekenen en de organisatie wil een systeem ontwikkelen waarmee met name complexe zorg nauwkeuriger wordt bekostigd. De Autoriteit Persoonsgegevens heeft nu bekend gemaakt voorwaarden te stellen aan de dataverzameling. Zo mag de NZa slechts de gegevens van alle ggz-patiënten over de periode van één jaar opvragen op basis van de Regeling geestelijke gezondheidszorg en forensische zorg. De NZa geeft aan de opgevraagde gegevens alleen te gebruiken voor de ontwikkeling van het nieuwe systeem in de GGZ en geen gegevens te zullen ontvangen die te herleiden zijn tot individuele patiënten.

Insider Paper meldt dat gisteren in Peru de nationale noodtoestand is uitgeroepen naar aanleiding van gewelddadige protesten tegen de afzetting van ex-president Pedro Castillo, waarbij zeven mensen zijn omgekomen. Vorige week beval een rechter dat Castillo zeven dagen moest worden vastgehouden, aanklagers dienden dinsdag echter een verzoek in om Castillo minstens 18 maanden in voorlopige hechtenis te houden. Gisteren besloot rechter Juan Checkley zijn hechtenis met in ieder geval nog eens 48 uren te verlengen.  Minister van Defensie Alberto Otarola kondigde direct daarna de noodtoestand af voor dertig dagen aan wegens “vandalisme en geweld, wegblokkades”. Hij zei dat de maatregel “de opschorting van de vrijheid van beweging en vergadering” inhield en ook een avondklok kon inhouden. Nadat de nieuwe presidente, Dina Boluarte, zondag nog aangaf de verkiezingen te willen vervroegen van 2026 naar 2024 heeft zij nu besloten om al in december 2023 nieuwe verkiezingen te houden.

The Rio Times schrijft dat een Braziliaanse advocaat opperrechter Alexandre de Moraes aangeklaagd heeft bij het Internationaal Gerechtshof voor de rechten van de Mens voor de arrestatie van de inheemse leider Cacique Cererê Xavante, van de Xavante-stam. Met de arrestatie heeft De Moraes verschillende artikelen van het Convenant van San José van Costa Rica geschonden. De klacht, ondertekend door de Latijns-Amerikaanse Raad voor de Journalistiek, verzoekt het Internationaal Gerechtshof dringend een aanbeveling te doen voor de onmiddellijke vrijlating van de inheemse leider, die volgens Wet 6001/73 als onaanvechtbaar wordt beschouwd. De arrestatie van een inheemse persoon zonder behoorlijke rechtsgang en zonder inachtneming van het statuut van inheemse volkeren vormt een misdaad tegen inheemse volkeren zoals bepaald in artikel 58 en verergerd door artikel 59, omdat de gearresteerde inheemse persoon een stamhoofd en leider van het Xavante-volk is, zodat zijn arrestatie een daad tegen alle inheemse volkeren van zijn etniciteit is, zoals bepaald in artikel 59 van Wet 6001/73″, aldus de aanklacht.

Amerikanen worden op het moment door diverse Patriots opgeroepen om hun steun te betuigen in de zaak Brunson versus Adams (22-380)  die op 6 januari 2023 dient in het Hooggerechtshof. Iedereen wordt gevraagd om twee brieven te versturen. Eén aan het Hooggerechtshof van de Verenigde Staten in Washington en één aan de Brunson Brothers in Ogden Utah. De rechtszaak van de Brunson broers versus Alma S Adams is een zaak waarin de Brunsons niet beweren dat de Amerikaanse verkiezingen zijn gestolen, alleen dat een grote meerderheid van het Congres, door geen onderzoek in te stellen naar dergelijke ernstige beschuldigingen van verkiezingsvervalsing en inbreuken op de nationale veiligheid, hun eed heeft gebroken om de grondwet te beschermen en te verdedigen tegen alle vijanden zowel uit binnen- als buitenland. Een eed die ook is afgelegd door rechters van het Hooggerechtshof en leden van het Amerikaanse leger. In de brief kan iedere Amerikaan zijn uitdrukkelijke steun uitspreken aan de Brunson brothers.

Elon Musk heeft sinds zijn overname van Twitter al diverse veranderingen doorgevoerd op het platform. Sinds deze week heeft hij ook gele vinkjes uitgedeeld die de officiële labels daarmee vervangen. Het gouden vinkje van Twitter geeft aan dat het account een officieel zakelijk account is via Twitter Blue for Business. Musk kondigde dit eind november aan in een tweet:  een gouden vinkje voor bedrijven, grijze voor overheden en blauwe voor individuen.

NAVO heeft voor komend kalenderjaar een militair budget vastgesteld van bijna 2 miljard euro, dat is 25% hoger dan dit jaar.

Gezondheid

Australische artsen blijken niet onder de vergoeding van de regering voor Covid-injecties te vallen. Toch had de regering Morrison artsen wel laten geloven dat ze gedekt waren door een medische vergoedingsregeling van de overheid. Nu blijkt dat de oprichting van de buitenschuldregeling enkel was bedoeld om een grotere deelname van gezondheidswerkers aan de uitrol van het Covid-19 vaccin te ondersteunen. De Australische regering laat nu weten dat iedere patiënt vooraf geïnformeerde toestemming had moeten geven voor elke Covid19-vaccinatie net zoals de gebruikelijke toestemmingsprocedures voor andere vaccinaties.

Weer

En dan het weer. Vandaag begint de dag koud na temperaturen ver onder nul. Het verkeer zal zeker in de ochtend hinder ondervinden van lokale mistbanken en gladheid op bruggen en viaducten. De temperatuur blijft de hele dag rond het vriespunt, de wind draait naar het zuiden en neemt iets in kracht toe. Verder zien we regelmatig de zon en het blijft droog.