www.bewustontwaken.nl

wereldnieuws bewust bekeken

Onderzoekers van de Rijksuniversiteit Groningen hebben in opdracht van de gemeente Groningen en in samenwerking met de Politie Eenheid Noord-Nederland het onderzoek Fenomeenanalyse Extremisme Noord-Nederland gepubliceerd. Volgens het rapport signaleren de onderzoekers een toename van anti-overheidsextremisme en rechts-extremisme in de drie noordelijke provincies. De onderzoekers hebben gekeken naar de periode 2014-2022. Als aanleiding voor de extremistische gedragingen en protesten worden genoemd de vluchtelingencrisis (2015), de stikstofcrisis (vanaf 2019) en de coronapandemie (vanaf 2020). Er vonden 65 incidenten plaats, waarvan de 41 incidenten in de provincie Groningen. De onderzoekers pleiten ervoor meer beleidsmatige aandacht te hebben voor niet-jihadistisch extremisme. Daarnaast kwam naar voren dat overheden weinig zicht hebben op wat er online, bijvoorbeeld via de app Telegram wordt uitgewisseld. Ook hebben zowel de overheden als de politie te weinig mankracht om hun werk ten aanzien van extremisme goed te kunnen doen.

Het Britse Hooggerechtshof heeft het Schotse onafhankelijkheidsreferendum verboden. Schotland had een tweede onafhankelijkheidsreferendum aangekondigd. Nicola Ferguson Sturgeon, de eerste minister van Schotland en politiek leider van de Scottish National Partyaanvaardt het besluit, maar reageert met kritiek. Inwoners van Schotland zijn massaal de straat opgegaan om te protesteren tegen de uitspraak van de rechter.

De Oostenrijkse bondskanselier Karl Nehammer, de Hongaarse premier Viktor Orbán en de Servische president Aleksandar Vucic hebben deze week een anti-migratiepact ondertekend in Belgrado. Dit gaat in tegen het door de Europese Unie gepromote migratiebeleid in Europa, maar tussen de regels door is te horen dat de regeringsleiders met name kritiek hebben op de houding van Duitsland, die het beleid in hun ogen te veel promoot. De drie regeringsleiders hebben het heft in eigen handen genomen omdat ze zich niet gehoord voelden door Brussel. Nehammer bekritiseerde het Europese asielsysteem openlijk en zei dat het gefaald heeft. Hij sprak van asieltoerisme en vindt dat asiel á la carte niet mag bestaan. Oostenrijk, Hongarije en Servië willen minder migranten en meer grensbescherming.

Een Russische vrijwilliger onthult dat zijn troepen in Izyum gestuit zijn op een Oekraïens orgaannetwerk van kinderen. Oekraïne staat al jaren bekend om zijn mensenhandel en orgaanoogst.

De leider van de Braziliaanse Liberale Partij (PL), Valdemar da Costa Neto, heeft voorgesteld om alle stembiljetten die bij de verkiezingen van dit jaar zijn gebruikt te herzien. Een studie van het Instituto Voto Legal concludeerde dat het onmogelijk was om “de resultaten van alle elektronische stemmachines van de modellen 2009, 2010, 2011, 2013 en 2015” te verifiëren. De Liberale Partij had een motie ingediend waarin het de verkiezingsautoriteit van het land gevraagd had om “de juridische consequenties toe te passen die zij nodig achtte” in reactie op de ontdekking dat elektronische stemmachines die vóór 2020 waren gefabriceerd en bij de presidentsverkiezingen van 2022 werden gebruikt, geen individuele identificatienummers in interne logboeken documenteerden. De partij gaf aan  software-inconsistenties te hebben gevonden die niet aanwezig waren in modellen die na 2020 zijn gebouwd. Het hoofd van de Braziliaanse kiescommissie heeft de klacht afgewezen en legde in plaats daarvan de partij van Bolsonaro een boete op van 23 miljoen real, omgerekend 4,1 miljoen dollar. Volgens de rechter die de kiesraad voorzit, Alexandre Moraes, heeft de Liberale Partij met de klacht geprobeerd het kiessysteem van Brazilië te ondermijnen.

Maria Zee van Zeeemedia heeft een interview gehad met Aman Jabbi, een ingenieur met meer dan 25 jaar ervaring in Silicon Valley. Hij heeft voornamelijk ervaring op het gebied van cameratechnologieën. In het interview legt hij de technologieën bloot die in Smart Cities worden opgezet en die hij als uiterst alarmerend ervaart. Hij vertelt over The Internet of Eyes, straatverlichting die kan doden en hoe mensen zullen worden gedwongen in de Metaverse onder het nieuwe Digitale ID slavernijsysteem. Jabbi omschrijft het leven in Smart Cities als een openlucht concentratiekamp en de finale lockdown.

Economie

De site oilprice.com meldt dat de Europese Unie er niet in geslaagd is overeenstemming te bereiken over prijsplafonds voor aardgas. Die plannen zijn op een dood spoor beland nadat de EU-ministers van energie er gisteren niet in slaagden een akkoord te bereiken vanwege te grote meningsverschillen.

Elon Musk heeft een nieuwe vraag op Twitter gezet: moet Twitter een algemene amnestie verlenen aan geschorste accounts, op voorwaarde dat ze niet de wet hebben overtreden of zich schuldig hebben gemaakt aan spam? 72,4 procent van de gebruikers heeft gestemd voor een algemene amnestie voor eerder geschorste accounts.

Gezondheid

Report24.news meldt dat er in de Italiaanse stad Lucca de eerste polikliniek geopend is voor mensen die gezondheidsschade hebben opgelopen door hun coronaprik. De politieke partij Partito Democratico is fel gekant tegen dit particuliere initiatief. Reden is dat artsen die al sinds 2021 actie voerden voor ongevaccineerden de initiatiefnemers zijn van de kliniek. Zij mochten hun baan als arts weer opnemen nadat de regering Meloni de verplichte vaccinatie in Italie beëindigde en geschorste artsen weer aan het werk liet gaan. Verschillende raadsleden hebben de centrumrechtse burgemeester van Lucca, Mario Pardini, opgeroepen om, ondanks dat het hier een particulier initiatief betreft waarop de gemeente weinig invloed kan uitoefenen, een standpunt in te nemen en zich te distantiëren van het initiatief.

Romania postsen.com meldt dat het Hooggerechtshof heeft besloten dat de noodtoestand in Roemenië onrechtmatig is verlengd en dat het groene certificaat, vergelijkbaar met de Nederlandse QR-code, volkomen nutteloos is.

Weer

En dan het weer. Vandaag wordt het een wisselvallige dag waarbij vooral het noorden en het midden van het land kans maken op een bui. Elders zal het vooral droog zijn. De wind komt uit het zuiden, zuidwesten en is langs de kust eerst nog vrij krachtig. De middagtemperatuur komt uit rond de elf graden. In de nacht naar zaterdag koelt het flink af en kan er lokaal vorst aan de grond voorkomen.