www.bewustontwaken.nl

wereldnieuws bewust bekeken

Nadat de boeren actiegroepen eerder deze week al aangegeven hadden geen vertrouwen te hebben in stikstofbemiddelaar Johan Remkes, heeft ook Landbouworganisatie LTO Nederland het kabinet, de Tweede Kamer en de provincies nu in een brief laten weten niet met Remkes in gesprek te willen. De organisatie schrijft dat de regering geen enkele ruimte biedt om met de sector het echte gesprek aan te gaan over doel, tijdspad en middelen in het stikstofdossier. Onder deze voorwaarden heeft spreken met de bemiddelaar geen zin. LTO is teleurgesteld dat er niet over doel en uitgangspunten kan worden gesproken zoals die in het coalitieakkoord of het Nationaal Programma Landelijk Gebied staan.

Het Openbaar Minister (OM) heeft de zaak tegen de 16-jarige jongen uit Heerenveen geseponeerd. De jongen werd er van verdacht met zijn tractor op de politie te zijn ingereden en werd daarop gearresteerd en door het OM verdacht van een poging tot doodslag en vastgezet. De politie schoot die avond op de jongen zijn tractor. Na het eerste onderzoek hield de verdenking tegen de jonge boer geen stand en nu alle onderzoeksresultaten binnen zijn, ziet justitie geen aanknopingspunten meer om de zaak voort te zetten.

Naar nu blijkt wil de provincie Flevoland op het land van een uitgekochte boer een aanmeldcentrum voor asielzoekers vestigen. Na Ter Apel is nu de gemeente Noordoostpolder aangewezen om asielzoekers te huisvesten. Door een agrariër uit te kopen is er stikstofruimte gekocht en daarom wil de provincie op de locatie van de agrarische onderneming een aanmeldcentrum voor asielzoekers realiseren. De Gedeputeerde Staten van Flevoland stuurde zijn Statenleden een spoedmededeling over deze ontwikkeling. 

Ook banken spelen een bijzondere rol in het stikstofverhaal. Er bereiken de redactie meerdere verhalen van boeren die zeggen dat banken boeren die in hoge reductie stikstof gebieden wonen op dit moment benaderen en aangeven hun bedrijf niet meer te willen financieren omdat de boerderij onverkoopbaar zou zijn geworden. Dat is de ware nekslag voor de boeren. 

Hulporganisatie Vluchtelingenwerk heeft het Rijk aangegeven dat de asielopvang voor 1 augustus aan minimale eisen moet voldoen, anders stapt de organisatie naar de rechter. Ons land overtreedt het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens doordat er niet voldoende opvangplekken zijn. Daardoor hebben asielzoekers een gebrek aan privacy, zijn er niet voldoende fatsoenlijke overnachtingsmogelijkheden en is er een gebrek aan schoon sanitair. Volgens Vluchtelingenwerk is de crisis in de asielopvang een gevolg van bestuurlijk onvermogen en ligt het niet aan onvoorziene omstandigheden. Voor Oekraïense vluchtelingen werd binnen afzienbare tijd 50.000 plekken gecreëerd. In een brief aan staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, Eric van der Burg, schrijft Vluchtelingenwerk dat het verschil in behandeling tussen Oekraïners en andere vluchtelingen een onrechtmatige situatie tot gevolg heeft.

De Raad van Bestuur van Nederlandse Publieke Omroep heeft omroep Ongehoord Nederland een sanctie voor het schenden van de journalistieke code gegeven. Volgens de NPO heeft de omroep stelselmatig de journalistieke code geschonden. Daardoor krijgt de omroep volgend jaar 2,5 procent minder budget. Dat komt neer op een bedrag van € 93.442,43. Volgens ombudsman Margo Smit zendt de omroep te veel interviews uit die onvoldoende kritisch zijn waardoor onjuiste informatie onweersproken blijft en het publieke domein kan bereiken.

De Britse premier Boris Johnson heeft gisteren toch zijn vertrek aangekondigd ondanks dat hij een dag eerder nog van mening was dat die keuze onverantwoordelijk zou zijn. Naar verluid is er achter de schermen enorme druk op hem uitgeoefend om de eer aan zichzelf te houden en op te stappen. Johnson zal de regering blijven leiden tot er een nieuwe premier gevonden is.

Gasunie-dochter EemsEnergyTerminal heeft overeenkomsten gesloten met leveranciers CEZ en Shell Western LNG om op die manier de beschikking te krijgen over 7 miljard kuub vloeibaar gemaakt gas ofwel LNG. Het vloeibare gas wordt vanaf augustus geïmporteerd in de Eemshaven. Tot dit moment had alleen de Rotterdamse Maasvlakte de beschikking over een lng-terminal. In de Eemshaven zijn twee drijvende platforms (Exmar S188 en Golar Inglo) gemaakt die een doorvoercapaciteit hebben van 8 miljard kuub gas lng per jaar. De terminals zullen de komende vijf jaren dit vloeibaar gemaakte geïmporteerde gas omvormen tot aardgas dat vervolgens in de pijpleidingen van het landelijke netwerk gebracht kan worden. Op die manier hoeven de gasvelden in Groningen niet extra open gezet te worden.

In navolging van de boerenacties in ons land, komen er nu ook berichten uit Polen en Italië waren de boeren zich verenigen om te protesteren tegen het overheidsbeleid. Ook in Duitse Telegramgroepen is te lezen dat de boeren daar sinds gisteravond negen uur de snelwegen op gegaan zijn met hun tractors. Ook aan onze kant van de grens zijn veel Duitse boeren te zien. Zij stonden gistermiddag langs de afritten van de A7 op de snelweg van Bad Nieuweschans naar Groningen. Ook in Pakistan komen enorme mensenmassa’s op de been om zich te verzetten tegen de agenda van de globalisten.

Een woordvoerder van het Ministerie van Volkshuisvesting en Ruimtelijke ordening heeft gisteren bekend gemaakt dat Minister Hugo de Jonge met een zelftest positief getest is op het coronavirus. De CDA-bewindsman gaat in isolatie, conform de adviezen van het RIVM.

Advocaat Mike Yoder heeft bekend gemaakt dat zijn cliënt, 1e Luitenant Andrew Soto toch in dienst van het leger zal blijven ondanks dat hij de vaccinatie geweigerd heeft en een militaire onderzoeksraad onder ogen moest komen. De beschuldigden hem van “wangedrag en moreel of beroepsmatig plichtsverzuim”. Dat hield uiteindelijk geen stand.

Als gevolg van extreme droogte worden mogelijk miljoenen mensen in de Verenigde Staten geconfronteerd met een energie- of watercrisis. Het waterpeil van de Hoover Dam nadert het moment dat bekend staat als de deadpool, dat is het moment waarop de dam niet langer in staat is om energie te produceren. Mensen in het zuiden van Californië mogen hun gazons niet meer besproeien en krijgen het advies gerecycled water uit de omliggende omgeving te gebruiken. Toch is de huidige droogte niet ongewoon, veel gebieden in de Verenigde Staten hebben tijdens de zomermaanden te maken met stroomuitval of stroomonderbrekingen.

In het Europees parlement is deze week een hoorzitting geweest over vaccinatieschade en daarbij kwamen ook vragen over aansprakelijkheid aan de orde. Zoals het er nu naar uitziet zullen de vaccinatieartsen en de “aansprakelijkheidsverzekeraars” met zeer ernstige problemen worden geconfronteerd, die mogelijk zelfs tot insolventieaanvragen van hen zullen leiden.

Rechter Alejandro Recarey had de Uruguayaanse autoriteiten en Pfizer om gedetailleerde informatie over de Covid-vaccins gevraagd om te kijken of de toestemming die was verleend om kinderen te gaan inenten wel gerechtvaardigd was. De antwoorden van het Ministerie van Volksgezondheid hebben Recarey niet kunnen overtuigen en hij heeft nu de Covid-vaccinatie van alle kinderen onder 13 jaar in Uruguay opgeschort.

En dan het weer. Vandaag en in het weekend zal er een matige noordwestenwind over het land blazen waardoor we te maken krijgen met wat lagere temperaturen. De middagtemperaturen komen uit tussen de 19 en 23 graden. Verder zien we uitgestrekte wolkenvelden en zal de zon zich slechts af en toe laten zien. Naar verwachting blijft het voornamelijk droog, maar zaterdag en zondag kan hier en daar in de middag een bui vallen.