www.bewustontwaken.nl

wereldnieuws bewust bekeken

In de Andere Krant staat te lezen dat Almelo als eerste Nederlandse gemeente een bepaling in de algemene plaatselijke verordening (APV) opgenomen heeft, die het voor burgemeester Arjen Gerritsen mogelijk maakt om opruiende berichten van sociale media te laten verwijderen. Gerritsen vindt dat een moderne overheid ook online moet kunnen optreden. Inwoners van Almelo spreken van machtsmisbruik en rechtsgeleerden stellen vast dat de burgemeester hiermee zijn boekje ver te buiten gaat. Volgens de burgemeester doet hij dit niet om de vrijheid van meningsuiting te beperken, maar om de orde in de stad te kunnen handhaven. De opgenomen bepaling in de Almelose APV luidt dat als mensen online – waar dan ook in Nederland – oproepen tot ordeverstoringen in de gemeente Almelo ze daarop aangesproken kunnen worden en eventueel gedwongen worden om zo’n oproep weg te halen. Toch heeft Almelo deze bevoegdheid helemaal niet want opruiing valt onder het wetboek van Strafrecht en daar gaat een rechter over.  

Het Europees Parlement heeft de Griekse politica, Eva Kaili, ontslagen uit haar functie als vicevoorzitter van het orgaan. Kaili werd vrijdag opgepakt en wordt ervan beschuldigd steekpenningen aan te hebben genomen van Qatarese functionarissen in ruil voor het doordrukken van hun agenda. In haar woning werd 600.000 euro gevonden nadat ze was teruggekeerd van een officieel bezoek aan Qatar. De Europese ministers vinden dat de beschuldigingen van omkoping de geloofwaardigheid van het Europees Parlement schaden. De motie om Kaili’s ambtstermijn als vice-president vroegtijdig te beëindigen werd gesteund door 625 Parlementsleden, terwijl één tegenstemde en twee zich onthielden van stemming. Inmiddels is de politie meer kantoren van het Europees Parlement binnengevallen en heeft daarbij 1.580.000 euro in contanten in beslag genomen. EU-ambtenaren roepen op tot de oprichting van een onafhankelijk ethisch orgaan voor de hele EU. Het ministerie van Buitenlandse Zaken van Qatar ontkent omkoping of wanpraktijken in verband met de organisatie van het WK.

Inheemse Braziliaanse stamhoofden, Rony Pareci en Cerere, hebben een vurig betoog gehouden waarbij ze rechtstreeks tot president Bolsonaro spraken over de angst van het Braziliaanse volk en ze hebben de president gevraagd snel op te treden tegen het “corrupte systeem” dat in Brazilië wordt toegepast.

De Oekraïense president Vladimir Zelensky heeft de G7 top gisteren online toegesproken. Hij noemt daarin drie stappen die genomen moeten worden voor een snelle vrede in de Oekraïne. Hij wil een nieuwe Oekraïense troepenmacht, meer tanks, meer raketgeschut en meer langeafstandsraketten. Daarnaast deed hij een oproep voor meer financiële steun, energie en sociale stabiliteit en bescherming van de Oekraïense energie-infrastructuur tegen Russische aanvallen. Verder wil hij graag dat de tien punten van de vredesformule die tijdens de G20-top in Indonesië voorgesteld werd, uitgevoerd gaan worden.  

Economie

Reuters meldt dat de Europese Centrale Bank bezig is zijn balans te verkleinen met 800 miljard euro. De ECB moest dringend de balans verkleinen, daarom hebben banken in de eurozone in hoog tempo leningen terugbetaald. Alleen al in november ging het om een bedrag van bijna 297 miljard euro dat vervroegd werd terugbetaald aan de ECB. Het is de eerste keer dat de ECB zoveel geld uit het banksysteem haalt. Om banken aan te moedigen de leningen sneller terug te betalen verhoogde de ECB de leenkosten fors. Zoals verwacht kozen de banken er voor hun leningen vervroegd terug te betalen in plaats van de financieringskosten te betalen. Naar verwachting wordt er in december nog eens 448 miljard euro terugbetaald aan ECB-kasgeld en 52 miljard euro aan leningen komt te vervallen.

Gezondheid

Newspunch.com meldt dat Canada in maart volgend jaar euthanasie voor mensen met psychische problemen gaat vergemakkelijken. Door de nieuwe wet zijn er straks slechts twee artsen nodig om een dodelijke cocktail van serums te legaliseren om snel een einde te maken aan iemands leven. Canada nam in 2016 de wet op Medical Assistance in Dying (MAID) aan die euthanasie effectief legaliseerde. Op dat moment mocht de wet alleen nog maar toegepast worden bij ongeneeslijke ziekten of bij mensen die door hun gezondheidstoestand op het punt stonden te overlijden. In 2021 werd de wet aangepast zodat ook andere aandoeningen die door patiënten zelf als ondraaglijk werden beschouwd onder de wet vallen. Sinds die tijd is het aantal mensen dat een beroep gedaan heeft op de gelegaliseerde euthanasie met dertig procent toegenomen.

Weer

En dan het weer. Vandaag begint de dag koud in het noorden van het land doordat het daar vannacht acht tot negen graden gevroren heeft. Elders in het land start de dag iets minder koud omdat daar meer bewolking hangt. Overdag zien we geregeld de zon, de temperatuur blijft hangen rond het vriespunt. In de nacht naar donderdag kan de temperatuur weer dalen tot vijf of acht graden onder nul.