www.bewustontwaken.nl

wereldnieuws bewust bekeken

Het wordt steeds duidelijker dat we de langste tijd gehad hebben, waarin Joe Biden president van Amerika werd genoemd. Je kunt je zelfs afvragen of hij werkelijk president van heel Amerika was of slechts CEO van de staat Washington DC. Wat veel mensen niet weten is dat veel landen in de wereld (ook Nederland) een bedrijf zijn dat ingeschreven staat in de Kamer van Koophandel. Dat gold ook voor Amerika. Toch had Trump tijdens zijn presidentschap er al voor gezorgd dat dit ontmanteld werd en hij richtte op 4 juli 2020 een restored republic op. Eind 2020 werd de corporatie failliet verklaard. Dus op het moment dat Joe Biden president werd, werd hij eigenlijk CEO van een failliete boedel. Dat verklaart mogelijk ook waarom er zo’n begrafenisstemming hing tijdens zijn inauguratie. Hij had ‘gewonnen’ en toch ook weer niet.

Insiders weten dat het eigenlijk de militairen waren die de macht hadden en dat ook voormalig president Trump nog een grote rol op de achtergrond speelde. Hij is het ook die zich nog mag verplaatsen in Air Force 1. Hij is ook degene die nog met veiligheidsagenten rondrijdt in The Beast. Misschien zou je kunnen zeggen dat Amerika op dit moment een periode meemaakt waarin er twee presidenten de scepter zwaaien. President Trump die nog steeds Commander in Chief is en het leger aanvoert en president Biden die voor het oog van de wereld president is, maar nog nooit een stap in het Witte huis gezet heeft, niet in Air Force one mag vliegen, niet rondrijdt in de presidentiële auto en ook geen toegang heeft tot de codes van de kernwapens.

Voor wie hier nog steeds aan twijfelt, zijn er meer signalen om op te letten. Washington DC was altijd een bruisende stad, ook vanwege de aanwezigheid van alle overheidsgebouwen. Die zijn nu allemaal gesloten en inwoners geven aan dat DC er uitziet als een spookstad. Gebouwen zijn dichtgetimmerd, de ambtenaren werken er niet meer. Er lopen enkel nog toeristen.

Nog een signaal is dat Biden in de eerste dagen van zijn presidentschap de ene na de andere Executive Order tekende. Er heeft nog nooit een president aan het roer gestaan die zoveel van die orders getekend heeft in de eerste dagen als Biden. Als hij dan werkelijk zoveel macht zou hebben, dan zou het logisch zijn dat hij als eerste daad Executive Order 13818, EO 13848 en uitvoerend bevel 13959 van president Trump nietig zou hebben verklaard. Dat is niet gebeurd. Kennelijk had hij die macht niet.

Waarom zijn die drie EO’s nu zo belangrijk? EO 13818 zorgt er voor dat eigendommen van personen die betrokken zijn bij ernstige mensenrechtenschendingen of corruptie geblokkeerd worden en EO 13848 legt bepaalde sancties op in geval van buitenlandse inmenging bij een verkiezing in de Verenigde Staten. Uitvoerend bevel 13959 pakt de dreiging aan van effecteninvesteringen die communistische Chinese militaire bedrijven financieren.

Meer en meer wordt duidelijk dat er enorm gefraudeerd is tijdens de verkiezingen. Iedereen die daar bij betrokken is geweest kan door het bestaan van de executive orders straks een stevige straf tegemoet zien, want verkiezingsinterventie wordt gezien als (hoog)verraad en daar staat bij een militair tribunaal een levenslange hechtenis of de doodstraf op. Iedereen die betrokken is geweest bij de uitrol van de Coronaplandemie en de levensgevaarlijke vaccins zal straks berecht worden omdat dit misdaden tegen de menselijkheid zijn.

Door EO’s 13818 en 13848 raken betrokkenen ook al hun bezittingen kwijt, want deze executive orders dekken de verbeurdverklaring van vermogensbestanddelen voor misdaden tegen de menselijkheid en verkiezingsfraude.  China bezit veel land in de VS, dat kan straks weer allemaal teruggenomen worden vanwege de misdaden die gepleegd zijn. Ook Nederland, Duitsland en Italië hebben een bedenkelijke rol gespeeld in de verkiezingsfraude. Ook dat zal straks allemaal naar buiten komen.