www.bewustontwaken.nl

wereldnieuws bewust bekeken

u sinds 1 januari 2020  via rechtswege geen recht tot inzage hebt in het medisch dossier van uw partner, ouders of kinderen als ze overlijden?

De Wet Geneeskundige Behandel Overeenkomst (WGBO) is in 2020 geruisloos  gewijzigd. Vanaf 1 januari 2020 moet een persoon BIJ LEVEN toestemming hebben gegeven voor inzage. Zo’n overeenkomst gaat in op het moment dat een zorgverlener je om medische redenen aanraakt. 

Op de site van KNMG kun je daar meer informatie over vinden. Deze regels zijn ook van toepassing op je minderjarige kind. Je kunt de regels daarover nalezen op de volgende website: www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/rechten-van-patient-en-privacy/jongeren-en-het-medisch-dossier/medisch-dossier-minderjarige-kind-inzien

Het vervelende van de wijziging van deze wet is dat niemand daarover ingelicht is. Dat zorgt nu voor veel vervelende situaties. Zoals we inmiddels ontdekt hebben, zijn veel mensen geregistreerd als Coronadode, terwijl ze betrokken waren bij bijvoorbeeld een dodelijk auto-ongeval en positief getest. Mensen zijn op dat moment wel met corona overleden, maar niet aan corona. Op hun overlijdensakte staat “overleden aan corona” en nabestaanden kunnen daar niets aan veranderen, omdat ze geen recht tot inzage meer hebben in het medische dossier.

Als jij wilt achterhalen wat er is gebeurd in het ziekenhuis, of om later eventuele medische fouten aan te tonen, zorg dan dat je naasten je vooraf toestemming geven tot inzage. Je kunt daarvoor het document Toestemming inzage medisch dossier uitprinten, invullen en zorgen dat er een kopie van in je medische dossier komt. Geef ook een kopie aan je behandelend arts en bewaar een ingescande versie op je telefoon of laptop.